Służby szybkiego reagowania: strażacy, specjalistyczne zespoły ratownicze czy wojsko często napotykają niezidentyfikowane gazy w miejscach wypadków, awarii, klęsk żywiołowych. Dlatego w celu zminimalizowania ryzyka oraz zwiększenia bezpieczeństwa kluczowa jest szybka i rzetelna ocena sytuacji na miejscu awarii. Pożary, wypadki z udziałem chemikaliów i innych niebezpiecznych materiałów wymagają szybkich i dokładnych pomiarów gazu jako jednego z pierwszych elementów reakcji. Ponieważ nie zawsze można z góry wiedzieć, co można napotkać w sytuacjach wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych, istnieje potrzeba zarówno identyfikacji gazów, jak i ich ilościowego oznaczenia.  

Z uwagi na unikalność każdej awarii i ciężkiego do przewidzenia jej przebiegu używany w takich sytuacjach sprzęt powinien być na tyle elastyczny, aby umożliwić pracę w szerokim spektrum działań. Jednostki CBRN (broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i jądrowa), których zadaniem jest ochrona ludności przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi, również potrzebują podobnych rozwiązań do identyfikacji i łagodzenia skutków zagrożeń chemicznych. Gazy takie jak formaldehyd, toluen, amoniak i arsen mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Płonące budynki wypełnione plastikiem i elektroniką podczas spalania mogą uwalniać drażniące, toksyczne lub rakotwórcze związki, nawet po ugaszeniu pożaru. Szybka identyfikacja pojawiających się gazów, jak i ilościowe ich oznaczenie powinno być priorytetem dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Dysponowanie najlepszą dostępną technologią do tego celu jest jak niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla służb szybkiego reagowania jak i osób biorących udział w późniejszym usuwaniu strat.  

Tradycyjna analiza laboratoryjna nieznanej próbki jest zarówno czasochłonna i kosztowna. Często jednak sytuacja wymaga szybkich decyzji dlatego też przenośny analizator może być kluczowym narządzeniem wykorzystywanym w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia.  

Analizator Gasmet GT5000 Terra jest urządzeniem idealnym do pracy w warunkach niebezpiecznych. 

To przenośne (9,4 kg), bryzgoszczelne (IP54) i łatwe w użyciu narzędzie umożliwia jednoczesny pomiar wielu różnych gazów, a wyniki pomiarów można analizować online. Technologia umożliwia również identyfikację nieznanych gazów w próbce z biblioteki 400+ gazów Gasmet lub biblioteki NIST zawierającej ponad 5000 gazów. Analizator daje wyraźny sygnał, gdy tych niebezpiecznych związków nie ma na danym obszarze.  

Dzięki oprogramowaniu GT5000 Terra i Calcmet pomiary zbierane są w trybie ciągłym, a dzięki wbudowanemu Wi-Fi lub Bluetooth można obsługiwać je zdalnie przez VPN bez długiego przebywania w potencjalnie niebezpiecznym obszarze. Analizator daje również możliwość rozszerzenia biblioteki związków o nowe gazy bez żadnych zmian sprzętowych oraz późniejszej analizy wyników. Zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach w terenie, przenośny i odporny na zachlapanie GT5000 Terra to narzędzie, które jest odpowiedzią na potrzeby specjalistów ds. Bezpieczeństwa, od strażaków po personel wojskowy.