Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Pobornik – Sampler wysokoobjętościowy 1 m3/min (HVS) służy do pomiaru pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5, PM 1 w powietrzu. Może być instalowany jako urządzenie wolno stojące na zewnątrz lub w pomieszczeniach np. kontenerach pomiarowych. Zbudowany jest z głowicy pomiarowej do separacji pyłu o określonych rozmiarach oraz jednostki centralnej z wbudowaną pompą i kontrolerem przepływu. Pompa charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Sampler posiada układ do automatycznej wymiany kaset z filtrami i w ten sposób może pracować bezobsługowo przez 14 dni. Wszystkie informacje o parametrach pobornika przechowywane są w pamięci urządzenia. DHA 80 firmy Digitel otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN EN12341.

Wysokoobjętościowy pobornik z automatycznym układem zmiany filtrów (do 15 szt.) DHA-80 firmy DIGITEL umożliwia precyzyjny pobór próbek pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 i PM1. Dzięki bardzo dużemu przepływowi objętościowemu jest idealnym urządzeniem do pomiaru grawimetrycznego, łącznie z dalszą wielostrukturową analizą pyłu.

Ponad 800 poborników tego typu pracuje w całej Europie. Wiele z nich zainstalowanych jest w trudnych warunkach środowiskowych – w pobliżu autostrad, zakładów przemysłowych i spalarni oraz w różnych strefach klimatycznych – od pustyń po koło podbiegunowe.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA:

Zasadniczym elementem urządzenia jest grzana głowica frakcjonująca, która rozdziela pył o określonej średnicy. W zależności od wymiaru i geometrii dysz separowany jest pył PM10, PM2.5 lub PM1. Wlot jest ogrzewany, dzięki czemu wilgoć z powietrza nie kondensuje. DHA-80 posiada układ automatycznej zmiany filtrów (pozycje 3a-3-3b na schemacie przepływu). Magazyn mieści 15 sztuk filtrów mocowanych na uchwytach.

Powietrze zasysane jest przez pompę próżniową z bezszczotkowym silnikiem. Obudowa pompy oraz wylot posiadają izolację dźwiękową, dzięki czemu praca urządzenia jest wyjątkowo cicha. Dodatkowa zaleta to wyjątkowo długa żywotność silnika. Pompa objęta jest trzyletnią gwarancją.

Pobornik sterowany jest przez wbudowany mikroprocesor. Czas pomiędzy próbkowaniem, czas ekspozycji filtra, pauzy, czas zmiany filtra mogą być zaprogramowane przez użytkownika.

Urządzenie rejestruje ilość przepuszczonego przez filtr powietrza. Przy wykorzystaniu zadanych przez użytkownika średniorocznych wartości temperatury i ciśnienia przepływ przeliczany jest na warunki normalne.

Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD umożliwia wizualizację bieżącego stanu pracy.

Wartości przepływu, informacje o stanie pracy, alarmy są zapisywane na kartach PCMCIA lub drukowane przez wbudowaną drukarkę. W razie braku zasilania wszystkie ustawienia pozostają w pamięci mikroprocesora.

Mikroprocesor sygnalizuje trzy rodzaje błędu: przeciążenie pompy, zacięcie zmieniacza filtrów, brak filtrów w magazynie. Po pojawieniu się jednego z powyższych statusów pompa zostaje automatycznie wyłączona. W przypadku zatkania się filtra urządzenie zmienia go na nowy lub wyłącza pompę.

Powierzchnia elementów mających kontakt z powietrzem, łącznie z uchwytami filtra, jest wykonana z anodyzowanego aluminium. DHA-80 zabudowany jest w obudowie o podwójnych ściankach, co zapewnia izolację termiczną. Urządzenie przygotowane jest do zainstalowania w warunkach polowych.

Powietrze do analizy zasysane jest przez wlot w głowicy (1), gdzie następuje rozdział frakcji pyłu PM10. Charakterystyka przepływu dobrana jest w taki sposób, że cząstki stałe nie uderzają o ścianki rurek ani nie osadzają się w martwych przestrzeniach głowicy. Następnie próbka kierowana jest do komory (2), w środku której umieszczony jest bieżący filtr (3).

Przepływ objętościowy powietrza przez aparat mierzony jest za pomocą przepływomierza (4). Zainstalowany na nim optyczny czujnik (4a) na bieżąco śledzi pozycję pływaka. Uzyskany sygnał elektryczny steruje prędkością obrotową pompy (5) za pośrednictwem falownika (4c). Dzięki temu przepływ próbki utrzymywany jest na stałym poziomie, szczególnie przy zmieniającym się podczas pracy obciążeniu filtra, a pompa pracuje przy optymalnym obciążeniu.

Przekrój poprzeczny komory zwiększa się ku dołowi (zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza), co powoduje, że równocześnie zmniejsza się prędkość liniowa powietrza. Dzięki takiej konstrukcji komory osadzanie pyłu jest jednorodne na całej powierzchni filtra.

Wkład filtracyjny z pobranym pyłem może być podzielony na sektory i wykorzystany do dalszych analiz laboratoryjnych.

Testy prowadzone przez UMEG potwierdziły poprawność i wiarygodność wyników stężeń pyłu otrzymywanych przy zastosowaniu DHA-80. Urządzenie jest zgodne z normą VDI/DIN 2463.

Raz na pół roku producent zaleca przeprowadzenie kalibracji w celu sprawdzenia poprawności działania pobornika. Procedura polega na porównaniu wartości przepływu z rotametru zamontowanego w urządzeniu ze wskazaniem rotametru wzorcowego instalowanego zamiast głowicy frakcjonującej. W przypadku pojawienia się różnicy we wskazaniach do pobornika należy wpisać poprawkę uwzględniającą średnioroczne wartości temperatury i ciśnienia.

Samplery firmy Digitel spełniają normę DIN2058, wg której poziom hałasu w odległości 8 metrów od urządzeń musi być niższy niż 35 dBA. Urządzenia te nie są źródłem hałasu, nie są uciążliwe dla otoczenia. Wiele z nich zainstalowanych jest na obszarach zamieszkanych przez ludzi.

ZASTOSOWANIA:

Pobór pyłu i aerozoli z powietrza:

 • frakcja pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 (PM1)
 • pobór pyłu do oznaczania ilości metali ciężkich

ZALETY::

 • zgodność z normą EN 12341 i dyrektywą VDI/DIN 2463 o poborze pyłu PM10 potwierdzona certyfikatem wydanym przez UMEG w Niemczech
 • możliwość pracy bez konieczności obsługi przez dwa tygodnie (15 filtrów)
 • wyjątkowo cicha praca nieuciążliwa dla otoczenia (certyfikat zgodności z normą DIN2058 wydany przez EMPA w Szwajcarii)
 • automatyczna, płynna regulacja wydajności pompy w zależności od obciążenia filtra
 • długi czas pracy pompy: średnio 36 000 godzin bez serwisowania
 • automatycznie ustawiany czas i okres pracy filtra
 • możliwość programowania cyklów pomiarowych
 • duża odporność na korozję oraz gładkość powierzchni mających kontakt z analizowanym powietrzem
 • odporność na trudne warunki atmosferyczne
 • równomierne zapylenie całej powierzchni filtra podczas poboru
 • możliwość współpracy z czujnikami meteorologicznymi
 • możliwość łączenia poborników w sieć, także z innymi urządzeniami imisyjnymi

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Inne głowice frakcjonujące

Frakcja PM2,5, wlot TSP (pył całkowity): typ z pokrywą (EMPA/UBA) lub kołowy wlot (wg normy VDI)

Transmisja bezprzewodowa

Do zdalnej kontroli oraz przesyłania danych z samplera (np. przy użyciu sieci MODACOM)

Pomiary meteorologiczne

Kontrola próbkowania w zależności od szybkości i kierunku wiatru

Moduł PAH

Wkład adsorbujący związki toksyczne

WYSOKOOBJĘTOŚCIOWY POBORNIK MANUALNY DH-93

W przypadku, kiedy zmiana filtra może być codziennie dokonana przez osobę obsługującą urządzenie, proponujemy urządzenie z ręczną wymianą filtra. Budowa pozostałych modułów pozostaje bez zmian.

NISKOOBJĘTOŚCIOWY POBORNIK MANUALNY DPA-96

Do poboru pyłu metodą niskoobjętościową służy DPA-96 z ręczną wymianą wkładów filtracyjnych. Urządzenie posiada automatyczny układ kontroli przepływu. Głowica frakcjonująca spełnia normę EN12341.

 

 

Profesjonalna stacja meteo MAWS201 to przenośny zestaw do pomiarów meteorologicznych z opcjami przystosowanymi do zastosowań mobilnych. Konstrukcja stacji umożliwia szybką zmianę lokalizacji pomiarów i ponowne szybkie uruchomienie systemu. Moduł centralny posiada pełne możliwości rejestracji i obróbki danych oraz generowanie raportów w różnych formatach. Różne dostępne opcje telemetryczne zapewnić mogą dowolny sposób przesyłania i dostępu do zarejestrowanych danych.

 

 

Specjalistyczna stacja MAWS410 to zaawansowany system dla najbardziej wymagających aplikacji w ekstremalnie trudnych warunkach morskich takich jak pomiary na otwartym morzu, na platformach, na statkach, a także w warunkach nadmorskich – porty, mariny, czy dostarczanie dane do systemów nawigacji i innych. MAWS410 to systemy odporne na korozję morską, zmienną temperaturę i wysoką wilgotność jak również na ekstremalne warunki panujące na otwartym morzu. Wysoce energooszczędne układy elektroniczne zapewniają autonomiczną i niezakłóconą rejestrację warunków meteorologicznych w najtrudniejszych aplikacjach.

 

 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH POMIARÓW PARAMETRÓW POGODY

Proste, całościowe rozwiązanie

Pod adresem firmy Vaisala można znaleźć wszystkie produkty związane z automatycznymi stacjami meteorologicznymi. Wybierając produkt AWS310 klient otrzymuje kompletne rozwiązanie zagadnień komunikacji i monitorowania danych, obejmujące czujniki, elektronikę, maszt oraz system zasilania – komplet składników niezbędnych dla rozpoczęcia wykonywania dokładnych i niezawodnych pomiarów parametrów pogody. Stacje Vaisala wychodzą naprzeciw ogólnym oraz specyficznym potrzebom występującym w różnorodnych zastosowaniach, takich jak synoptyka,
lotnictwo oraz meteorologia rolnicza, hydrologia czy klimatologia. Możliwość korzystania z tego samego standardowego oprzyrządowania i oprogramowania w odpowiedzi na bardzo różnorodne wymagania obniża koszty szkoleń, części zapasowych oraz obsługi logistycznej. Po dokładnym rozważeniu wszystkich kosztów związanych z całym okresem użytkowania kompletnej sieci urządzeń systemy firmy Vaisala okazują się najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Niezawodne czujniki plus walidacja danych

Stacje meteorologiczne oraz przyrządy firmy Vaisala spełniają wszystkie wymagania wytycznych Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Zaprojektowaną jakość stacji meteorologicznych
Vaisala potwierdzają nie tylko wyniki szczegółowych testów wykonanych w fazie opracowywania produktu, lecz również eksploatowane na całym świecie wykonane instalacje, których liczba przekracza 20 tysięcy. Dla zapewnienia niezmiennej jakości pomiarów oraz obliczeń stacja AWS 310 zawiera wbudowane funkcje kontroli danych, sprawdzające spełnienie warunków minimalnych i maksymalnych limitów klimatologicznych oraz warunków skokowych zmian pomiędzy kolejnymi pomiarami. Poza tym, rejestrator danych Vaisala QML gwarantuje niezawodność realizowanych pomiarów, drogą nieprzerwanego monitorowania statusu czujników i powiadamiania użytkownika w przypadku utraty ważności sygnału któregokolwiek z czujników. Poszczególne czujniki działają całkowicie niezależnie, dzięki czemu usterka pojedynczego czujnika nie zakłóca działania pozostałych urządzeń.

Pozyskiwanie danych i układy sieciowe – jeszcze łatwiej!

Oferowane dla stacji AWS310 oprogramowanie NM10 do zarządzania siecią obserwacyjną Vaisala stanowi potężny interfejs internetowy umożliwiający nieprzerwany (24/7) dostęp do funkcji monitorowania, obsługi i kontroli wszystkich wykorzystywanych stanowisk obserwacyjnych, niezależnie od ich lokalizacji. Nieprzerwane i niezawodne obserwacje poprawiają jakość świadczonych usług meteorologicznych oraz operacji w krytyczny sposób uzależnionych od stanu pogody, natomiast krótszy czas wizyt terenowych oraz prawidłowa obsługa konserwacyjna gwarantują oszczędność czasu i pieniędzy.

 

Kluczowe zalety:

 • Standardowe ustawienia; wszystkie parametry można dostosować do specyficznych warunków
 • Walidacja danych dzięki zgodności czujników z wymaganiami Światowej Organizacji Meteorologicznej
 • Zdalne zarządzanie konfiguracją
 • Łatwy zdalny monitoring statusu sieci poprzez opcjonalne oprogramowanie NM10
 • Niewielka częstotliwość kalibracji
 • Szybka dostawa skonfigurowanego systemu

 

 

Menedżer sieci obserwacyjnej Vaisala NM10 oferuje użytkownikowi funkcje monitorowania, dostępu oraz kontroli wszystkich stanowisk obserwacyjnych wyposażonych w stacje AWS310 w trybie 24/7, niezależnie od ich lokalizacji.

 

System stacji AWS310 może również automatycznie pobierać nowy plik konfiguracyjny z serwera sieciowego, dzięki czemu wykonywanie obsługi konserwacyjnej jest jeszcze prostsze.

Nawet bez oprogramowania NM10, korygowanie ustawień i rozwiązywanie problemów nie wymagają odwiedzania stanowiska – oprogramowanie Vaisala AWSClient umożliwia konfigurowanie,
diagnozowanie oraz pobieranie danych, i wchodzi w skład każdej dostawy AWS 310. Graficzny interfejs AWS310 Station View pozwala użytkownikowi przeglądać podstawowe informacje stacji, status oraz odczyty czujników, zadawać parametry specyficzne dla stanowiska i wykonywać wiele funkcji programu AWSClient poprzez graficzny interfejs użytkownika.

 

Szkolenia dla użytkowników stacji Vaisala

Dla zagwarantowania niezawodności pozyskiwanych danych niezbędny jest wykwalifikowany personel techniczny realizujący zadania bieżącej obsługi i konserwacji użytkowanej stacji meteorologicznej. Oferowane kursy szkoleniowe dają znakomite ogólne zrozumienie systemu AWS310, obejmują także zagadnienia instalacji, użytkowania oraz diagnozowania systemu i wykonywania niezbędnych napraw w warunkach terenowych.

 

 

 

Czujnik zapewnia pomiar sześciu parametrów określających warunki atmosferyczne. Za pomocą WXT520 wykonywać można pomiary prędkości i kierunku wiatru, opadów atmosferycznych (rodzaju i intensywności), ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz wizualizować bezpośrednio na komputerze poprzez interfejs USB. Wieloparametrowy czujnik to rozwiązanie idealne do aplikacji, w których najistotniejsze są bieżące dane meteorologiczne.