Monitorowanie, rejestracja temperatury i ciśnienia w procesach w przemyśle spożywczym

Monitorowanie, rejestracja temperatury i ciśnienia w procesach w przemyśle spożywczym

Dzięki specjalnie zaprojektowanym rejestratorom ciśnienia i temperatury oraz oprogramowaniu możemy uzyskać wiarygodną, kompletną informację na temat parametrów danego procesu oraz pozwalają na pełna diagnostykę danego urządzenia.
Z  jednej strony uzyskujemy pewność, że wytwarzany produkt jest bezpieczny dla konsumenta i został wytworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz  najlepszą praktyką produkcyjną. Z drugiej strony otrzymujemy także informację o stanie technicznym urządzenia co może  pozwolić nam na unikniecie ewentualnych strat, związanych z awarią w przyszłości. Nasz firma proponuje Państwu rozwiązanie polegające na bardzo dokładnym pomiarze temperatury i ciśnienia, jego zapisywaniu oraz prezentacji danych w formie dostosowanej do wymogów Klienta. Pomiar, rejestracja oraz kontrola parametrów może odbywać w czasie rzeczywistym lub na zasadzie odczytu zapisanych danych po zakończeniu procesu. Oferowane przez nas oprogramowanie pozwala zarówno na swobodne wprowadzanie danych i uzyskanie dowolnej formy prezentacji oraz może także być  skonfigurowane tak aby parametry procesu były z góry ustalone (np. zgodne z odpowiednią normą) i wynik otrzymany jest pozytywny lub negatywny.

Przykładowe zostawania:

 • Kontrola procesu pasteryzacji w przemyśle spożywczym
 • Ustalenie wartości F0 w procesach produkcji żywności
 • Monitorowanie temperatury i ciśnienia w procesach mycia butelek przy  produkcji napojów
 • Ustalenie wartości PU w procesach produkcji napojów
 • Kontrola parametrów w innych procesach wytwórczych
 • System spełnia wymogi norm FDA 21CFR cz.11, EN17025, ISO 15883, ISO 17665, EN 285/EN 13060, EN12830, DIN 58929

Zasada działania

W celu ustawienia podstawowych parametrów należy przed użyciem  zaprogramować każdy rejestrator. Parametry takie jak częstotliwość pomiaru, wartości progowe itd. ustawiamy za pomocą programu Winlog.light Winlog.pro lub Winlog.validation ustawiając rejestrator na przekaźniku ( interface) i podłączając go do komputera.

Po zaprogramowaniu rejestratora wkładamy go do urządzenia gdzie rejestruje on parametry procesu.W przypadku gdy korzystamy z rejestratorów serii EBI 10 dane są przekazywane do komputera za pomocą interfejsu bezprzewodowo, w czasie rzeczywisty.

Aby dokonać odczytu pozostałych wersji rejestratorów  umieszczamy rejestrator po zakończeniu procesu na przekaźniku ( interface) w celu odczytania danych. W zależności od wersji programu otrzymujemy dane w postaci wykresów, tabel lub
( oprogramowanie Winlog.validation) program automatycznie dokonuje przeliczeń i generuje wynik walidacji – pozytywny lub nie. Oczywiście  wszystkie dane są archiwizowane i możliwe do przenoszenia do innych plików, arkuszy kalkulacyjnych. Forma prezentacji danych może być bardzo różna.

Zalety proponowanego rozwiązania

 • Monitorowanie parametrów procesu w czasie rzeczywistym  –  w przypadku serii rejestratorów EBI 10 parametry procesu są odczytywane i mogą być korygowane na bieżąco.
 • Szeroka gama rejestratorów i sond pod względem wymiarów  –  rejestratory posiadają do czterech kanałów pomiarowych tych samych parametrów jak i różnych, sondy zewnętrzne są różnej długości – sztywne i elastyczne. Dla aplikacji gdzie nie ma dużo miejsca oferujemy mini rejestratory EBI 11. Dostępne sa również specjalne uchwyty  do umocowania rejestratorów.
 • Duża dokładność pomiarów i prezentacji danych – oprócz samego rezultatu otrzymujemy możliwość przeglądu danych w postaci wykresów o bardzo dużej dokładności i jakości.
 • Wiarygodność  –  jednoznaczny wynik testu, łatwe do odtworzenia warunki pomiaru.
 • Bezpieczeństwo, odporność na zafałszowanie danych – Jeśli takie są ustawienia programu  dane z każdej próby są przechowywane w sposób bezpieczny, dostępny tylko dla osób z autoryzacją. Możliwe różne stopnie dostępu.
 • Prostota obsługi – automatycznie wykonywany test, program obsługiwany intuicyjnie, krok po kroku.

Rodzaje proponowanych rejestratorów

Seria EBI 10 – bezprzewodowa rejestracja temperatury i ciśnienia. Max – 4 kanały pomiarowe
Zakres mierzonej temperatury:
Rejestratory temperatury:  – 85 ÷ +400 ℃
( w zależności od rodzaju rejestratora)
Rejestratory temperatury i ciśnienia:  0  ÷ +150 ℃
Dokładność pomiaru temperatury : +/-0,1 ℃ ( od 0 do 150℃ )
Zakres mierzonego ciśnienia: 1 mbar  ÷ 4000 mbar
Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 10 mbar

Seria EBI 100 – rejestracja temperatury i ciśnienia, odczyt danych po zakonczonym procesie. Max- 2 kanały pomiarowe.

Zakres mierzonej temperatury: 0 ÷ +150 ℃
Zakres mierzonego ciśnienia: 1mbar – 4000 mbar
ZDokładność pomiaru temperatury: +/-0,3 ℃
Dokładność pomiaru ciśnienia : +/- 20 mbar

Seria EBI  11 Mini – rejestracja temperatury i ciśnienia, odczyt danych po zakończonym procesie. Max- 2 kanały pomiarowe.
Zakres mierzonej temperatury: 0 ℃  ÷ +150 ℃
Dokładność pomiaru temperatury : +/-0,1 ℃
Zakres mierzonego ciśnienia:  1mbar.. 10000 mbar
Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 15 mbar( 0 mbar..4000 mbar)
Wymiary: 16.5 X24 mm (  bez czujników)