PCME View 580

PCME View 580

Pyłomierz View 580 pracuje w oparciu o metodę dynamicznej nieprzezroczystości (Dynamic Opacity). Technika ta monitoruje zmiany ilości światła odbieranego z wiązki emitowanej przez nadajnik po przeciwnej stronie komina. Zmiany są skutkiem zmienności stężenia cząstek tłumiących światło wiązki. PCME View 580 oblicza dynamiczną reakcję (stosunek zmiany ilości światła do natężenia światła lub zaciemnienia). Metodę tę cechuje dodatkowo nieczułość na zanieczyszczenie soczewek. Jego głównymi zaletami są wysoka dokładność pomiaru, mocna budowa i niezawodność pracy.

Główne aplikacje dla tego pyłomierza to monitoring spalin kotłowych po odpylaniu w elektrofiltrach. Moduł nadajnika i odbiornika zainstalowany jest po przeciwległych stronach kanału lub komina.

Metoda (Ratiometric Dynamic Opacity) doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie tradycyjne systemy monitoringu pyłu nie dają sobie rady, np. duży wpływ zanieczyszczeń na tradycyjny pomiar.

W celu ułatwienia obsługi zasilanie i  wyjścia  są zintegrowane bezpośrednio z odbiornikiem.

PCME View 580 posiada opcję automatycznego elektronicznego zerowania i kontroli zakresu dla

lepszego zapewnienia jakości przeprowadzanych pomiarów.

ZALETY:

  • mocna budowa
  • ograniczony wpływ zanieczyszczenia soczewki na pomiar
  • Szybki dostęp do układów optycznych dla ułatwienia czyszczenia
  • niskie koszty eksploatacyjne

ZASTOSOWANIE:

  • monitoring emisji z kominów przemysłowych
  • monitoring emisji pyłu po elektrofiltrach

Zakres pomiarowy

10-10 000 mg/m3

Temperatura spalin

0 - 250 °C standard, 400 °C opcja

Klasa ochrony obudowy

IP-65

Zasilanie

24 VDC z przetwornika

Sygnały wyjścia (standard)

4-20mA

1 x RS 232/ RS485 (Modbus RTU) opcja

2 przekaźniki alarmowe

file_download