Pyłomierz D-R 300

Pyłomierz D-R 300

9Pyłomierz optyczny in-situ do ciągłego monitoringu zapylenie lub zaczernienia spalin. Działa na zasadzie pomiaru światła rozproszonego wstecznie przez cząstki pyłu. Zbudowany jest z głowicy nadawczo-odbiorczej oraz pułapki światła instalowanej po przeciwnej stronie głowicy w celu pochłaniania promieniowania, które nie zostało odbite. Pyłomierz rozproszeniowy służy do pomiaru niskich stężeń pyłu. Najmniejszy zakres to 0 – 1 mg/m3. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Zasada działania mierników D-R 300-40 opiera się na pomiarze światła rozproszonego. Metoda ta jest bardzo czuła nawet przy bardzo niskim poziomie zapylenia.

Światło, emitowane przez lampę halogenową o przedłużonej żywotności, oświetla strumień spalin, gdzie ulega częściowemu rozproszeniu. Detektor rejestruje ilość rozproszonego światła , które jest przekształcane w sygnał elektryczny wprost proporcjonalny do zawartości cząstek stałych w spalinach. Oprogramowanie następnie oblicza stężenie pyłu ze stosunku ilości emitowanego światła do ilości światła rozproszonego.

Obliczona wartośc jest wyświetlana na 4-cyfrowym wyświetlaczu i jednocześnie przekształcana w sygnał analogowy. Wynik pomiaru może być podawany jako stopień zaczernienia (D-R 300) lub w mg/m3 (D-R 300-40).

Część optyczna i elektroniczna urządzenia znajdują się w gazo- i pyłoszczelnej obudowie. Dodatkowo, pyłomierz wyposażony jest w wentylator, tłoczący powietrze do przedmuchu części optycznej.

W celu okresowego sprawdzenia poprawności działania miernik wyposażony jest w procedurę samokontroli, która co 4 godziny mierzy i oblicza położenie punktu zerowego, zanieczyszczenie układu optycznego i wartości referencyjne. Następnie, w razie konieczności, korygowane są wartości mierzone. Jeśli korekcja ta przekracza zadane wartości generowany jest sygnał alarmowy

ZAKRES DOSTAWY:

 • D-R 300-40
 • kołnierz montażowy
 • panel kontrolny
 • nadajnik i odbiornik światła
 • wentylator

ZALETY:

 • Pomiar in-situ bezpośrednio w strumieniu spalin
 • Cyfrowa obróbka mierzonego sygnału
 • Wysokiej jakości mikroprocesor i oprogramowanie
 • Automatyczna procedura samosprawdzania i korekcji mierzonej wartości
 • Autokalibracja w cyklach 4-godzinnych
 • Optyka i elektronika w hermetycznej obudowie
 • Opcja przedmuchu optyki
 • Bezpośredni dostęp do wszystkich parametrów
 • Prosty montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
 • Automatyczne wyłączanie z opóźnieniem 250 sek.
 • Automatyczne przełączanie zakresów zgodnie z 17 BImSchV.

D-R 300

Skala zaczernienia 0-3. Wyłącznik z nastawialnym czasem opóźnienia dla wartości granicznej GW II Kalibracja zgodnie z VDI 2066, strona 8

D-R 300-40

Najniższy możliwy zakres pomiarowy 0-1 mg/m3 pyłu (zależnie od mierzonego gazu).Inne zakresy do 100 mg/m3, wybieralne (automatyczny wybór zakresu), Kalibracja zgodnie z VDI 2066

Alarmy:

2 alarmy GW I i GWII, ustawiane niezależnie

Sygnał wyjściowy:

analogowy 0-20 mA, „żywe” zero 4 mA

Maksymalne obciążenie:

500 Ohm

Wyjścia przekaźników:

2 x alarm,
1 x „wyłączenie instalacji” bezpotencjałowe

Maksymalny prąd załączania:

250V, 100 VA

Czas integracji wartości mierzonej:

10-900 sek. w przedziałach 10 sek. dowolnie programowalny

Czas uruchomienia integracji po uruchomieniu kotła:

10-900 sek. w przedziałach 10 sek. dowolnie programowalny

Zakres temperatury pracy:

253-323oK (-20 do +50°C)

Temperatura spalin powyżej punktu rosy:

maks. +320°C

Parametry elektryczne

Zasilanie:

115/230V 50/60 Hz (±10%)

Pobór mocy:

ok. 50 V

Waga:

ok. 18 kg

Obudowa:

IP65

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

D-R 300/DR 300-40

565 x 310 x 200 (410) mm

Panel kontrolny

166 x 155 x 115

Wentylator

Zasilanie:

230 V, 50 Hz, ok. 250W

Wydajność:

84 m3/h

Waga:

ok. 20 kg

Wymiary:

350 x 530 x 470 mm

Źródło światła

Średnica:

maks. 195 mm

Długość:

360-660 mm

file_download