D-FW 231,231,235,240/Ex monitor filtrów odpylających firmy DURAG

D-FW 231,231,235,240/Ex monitor filtrów odpylających firmy DURAG

Pyłomierz tryboelektryczny służący do ciągłej kontroli sprawności filtrów workowych. Pyłomierz mierzy stężenie pyłu na zasadzie pomiaru ładunku elektrycznego/elektrostatycznego przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Monitor filtrów workowych oferowany jest w dwóch wersjach: jako pojedyncza sonda z panelem kontrolnym lub jako zestaw wielu sond podłączonych do tego samego panelu lub jako sondy z wyjściem analogowym do podłączenia do istniejącego sterownika. Produkowana jest również wersja do strefy zagrożonej wybuchem.

Monitor filtrów odpylających firmy DURAG o tryboelektrycznej zasadzie działania, wykorzystywany przy monitorowaniu sprawności instalacji filtrów oraz do ciągłego pomiaru poziomu zapylenia w emisjach suchych.

ZASADA DZIAŁANIA:

D-FW 231,231,235,240/Ex monitor filtrów odpylających firmy DURAG

Urządzenie wykorzystuje zjawisko tryboelektroczności dla wyznaczania obciążeń pyłowych w przepływie gazów. Sonda zainstalowana w kanale pyłowym odbiera ładunek elektryczny pozyskiwany przez cząstki pyłowe w wyniku zjawisk tarcia i przekształca go elektronicznie w sygnał pomiarowy proporcjonalny do gęstości zapylenia, kalibrowany przy stałej prędkości przepływu gazów.

ZASTOSOWANIA:

 • Elektrownie
 • Instalacje filtrów workowych wszystkich typów
 • Instalacje odpylania w przemyśle wytwórczym
 • Spalarnie odpadów
 • Krematoria
 • Nie dla zastosowań bezpośrednio za elektrostatycznymi flitrami strąceniowymi

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Zwarta, odporna mechanicznie konstrukcja
 • Korzystna relacja cena / osiągi
 • Idealny do monitorowania instalacji filtrów workowych
 • Minimalne wymogi odnośnie konserwacji
 • Wczesne wykrywanie zakłóceń pracy filtrów
 • Źródło oszczędności, eliminuje potrzebę prewencyjnej wymiany filtrów

APROBATY:

 • Badanie przydatności TÜV Hamburg, raport z badania nr 98CU026
 • Figuruje na liście odpowiednich urządzeń pomiarowych dla ciągłego monitorowania emisji

WERSJE SYSTEMU:

 • Sonda pomiarowa D-FW 231
  • Wszystkie układy elektroniczne wewnątrz sondy
  • Długość pręta sondy 400 mm
  • Montaż na złączu gwintowym 1″ (G1)
 • Monitor D-FW 230
  • Sonda D-FW 231, długość pręta 400 mm
  • Jednostka kontrolna D-FW 230-B z cyfrowym wyświetlaczem, 115 / 230 V 50 / 60 Hz
 • Monitor przenośny D-FW 235
  • Monitor D-FW 231 z sondą długości 80, 250 i 400 mm w walizie wraz z 3-kanałowym rejestratorem

OPCJE:

 • Temperatura gazu pomiarowego do 500°C
 • Wersja z ochroną przeciwwybuchową D-FW 240/Ex
 • Osłona atmosferyczna
 • Różne opcje montażu (kołnierz, odcinek łączący)
 • Długości pręta sondy 80, 250, 700 mm

Pomiary

przepływ masowy pyłów

Zakresy pomiarowe

0 - 100% (prędkość przepływu gazów > 5 m/s)

Zasada pomiaru

tryboelektryczna

Temperatura gazów kominowych

powyżj punktu rosy, do 200°C
opcja do 500°C
wilgotność gazów kominowych < 80%

Ciśnienie gazów kominowych

-500 do +500 hPa

Średnica kanału

0,3 - 4 m

Temperatura otoczenia

-20 do +50°C

Klasa ochrony

IP65

Wyjścia pomiarowe

0 / 4 - 20 mA / 500Ω

Wyjścia cyfrowe*

1 wyjście przekaźnikowe
dopuszczalne obciążenie 250 V / 100 VA

Wejścia cyfrowe*

2 wejścia bezpotencjałowe

Dokładność

< 2% zakresu pomiarowego

Granica detekcji

< 2% zakresu pomiarowego

Dryf punktu referencyjnego

< 0,3% zakresu pomiarowego na miesiąc

Dryf zera

< 0,3% zakresu pomiarowego na miesiąc

Napięcie zasilania

24 VDC, 5 VA
115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz

Wymiary
(wys. x szer. x dług.)
długość sondy

sonda:
180 x 80 x (270 + długość pręta) mm
80,250, 400, 700 mm

Ciężar

sonda: maks. 4,5 kg
jednostka kontrolna: 3 kg

Uwagi

*tylko dla D-FW 230

file_download