Pyłomierze

W ofercie znajduje się cała gama pyłomierzy do ciągłego monitorowania stężeń pyłu w gazach odlotowych wykorzystujących metody optyczne oraz tryboelektryczną, Pyłomierze służące do monitoringu emisji posiadają certyfikat QAL1 zgodni z normą EN 15267 – 3 oraz PN – EN 14181. W zależności od parametrów mierzonych spalin oferowane są pyłomierze in-situ lub ekstrakcyjne. Podstawowe zastosowania to ciągły monitoring emisji oraz kontrola sprawności filtrów. W ofercie znajdują się również pyłomierze imisyjne i poborniki wysokoobjętościowe do pomiaru zapylenia powietrza

Produkty:

PCME Pyłomierz QAL 182 WS

PCME Pyłomierz QAL 182 WS

PCME jest rozwojową firmą działającą w branży inżynierii środowiska, wyspecjalizowaną w zagadnieniach pomiarów zapylenia w procesach przemysłowych. Firma cieszy się światową renomą dzięki niezawodności, innowacyjności oraz jakości technologii wykorzystywanych w ramach produkowanych urządzeń do monitorowania stężenia i masy emisji pyłu dla spełnienia wymagań wynikających z uwarunkowań prawnych, ochrony środowiska i kontroli procesowej.

SPRAWDŹ navigate_next

PCME View 370

PCME View 370

Pyłomierz  PCME View 370 wykorzystuje unikalną, opatentowaną technologię PCME EletroDynamic™- elektryfikacji sondy. Część elektroniki pyłomierza mierzy przebieg prądu wywołanego cząstkami oddziałującymi na uziemiony pręt wsunięty do wnętrza komina. Z sygnału wydzielane jest pasmo częstotliwości i odfiltrowywany przebieg prądu stałego wywołany

SPRAWDŹ navigate_next

PCME Pyłomierz QAL 181

PCME Pyłomierz QAL 181

Pyłomierz PCME QAL 181 jest odpowiedni dla wykonywania pomiarów emisji cząstek stałych z większości instalacji odpylania. Nadaje się zarówno do pomiarów  emisji pyłów po filtrach workowych jak i po instalacji filtrów elektrostatycznych, spełnia najwyższe wymagania dotyczące pomiarów emisyjnych. Przystosowany do pomiarów niskich (<1mg/m3) stężeń cząstek jak i dużych stężeń pyłu.

SPRAWDŹ navigate_next

PCME Pyłomierz QAL 991

PCME Pyłomierz QAL 991

Pyłomierz pracujący w oparciu o metodę elektrodynamiczną.  Opatentowana technologia ElectroDynamic™ polega na pomiarze przebiegu prądu wywołanego cząstkami oddziałującymi na uziemiony czujnik i odseparowaniu pasma częstotliwości, z którego następnie odfiltrowywany jest przebieg prądu stałego powstający przez zderzenia cząstek pyłu.

SPRAWDŹ navigate_next

PCME Leak Alert 80

PCME Leak Alert 80

Leak Alert 80 – pyłomierz spełniający europejskie wymagania stawiane urządzeniom do monitoringu filtrów.  Posiada  certyfikat TÜV - EN15859. Model Leak Alert 80 może zostać  przeskalowany do odczytu w mg/m3, daje nam to możliwość nie tylko monitorowania szczelności worków filtracyjnych a także pomiaru stężenia pyłu. Pyłomierz dostępny jest w wersji zintegrowanej (sonda + przetwornik) jak i w wersji rozdzielnej.

SPRAWDŹ navigate_next

PCME Pyłomierz Leak Alert 73

PCME Pyłomierz Leak Alert 73

PCME jest rozwojową firmą działającą w branży inżynierii środowiska, wyspecjalizowaną w zagadnieniach pomiarów zapylenia w procesach przemysłowych. Firma cieszy się światową renomą dzięki niezawodności, innowacyjności oraz jakości technologii wykorzystywanych w ramach produkowanych urządzeń do monitorowania stężenia i masy emisji pyłu dla spełnienia wymagań wynikających z uwarunkowań prawnych, ochrony środowiska i kontroli procesowej.

SPRAWDŹ navigate_next

Pyłomierz optyczny D-R 290 do pomiaru stężeń pyłu w mg/m3

Pyłomierz optyczny D-R 290 do pomiaru stężeń pyłu w mg/m3

Pyłomierz optyczny in-situ do ciągłego monitoringu stężenia pyłu. Działa na zasadzie pomiaru osłabienia natężenia wiązki światła pochłanianej przez cząstki pyłu po dwukrotnym przejściu wzdłuż średnicy kanału spalinowego. Zbudowany jest z dwóch głowic nadajnika/odbiornika i montowanego po przeciwnej stronie lustra. Optyka pyłomierza chroniona jest przez nadmuchiwane powietrze. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181 i rozporządzeniem Ministra Środowiska.

SPRAWDŹ navigate_next

D-R 800 Pyłomierz firmy DURAG

D-R 800 Pyłomierz firmy DURAG

Pyłomierz optyczny, który posiada wbudowane laserowe źródło promieniowania. Miernik służy do ciągłego monitoringu stężeń pyłu, działający na zasadzie pomiaru rozpraszania wiązki światła laserowego przez cząstki pyłu niesione w strumieniu gazu. Komora pomiarowa znajduje się na końcu sondy (lancy) wprowadzanej bezpośrednio w strumień spalin. Układ pomiarowy jest przedmuchiwany powietrzem otoczenia. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska

SPRAWDŹ navigate_next

D-R 820F Pyłomierz ekstrakcyjny firmy DURAG

D-R 820F Pyłomierz ekstrakcyjny firmy DURAG

Pyłomierz ekstrakcyjny, laserowy do ciągłego monitoringu emisji pyłu w spalinach mokrych, których temperatura jest niższa od temperatury punktu rosy. Zbudowany jest sondy służącej do zasysania próbki na zewnątrz przewodu spalinowego, gdzie znajduje się komora pomiarowa z wbudowanym układem laserowym. Próbka spalin przed dotarciem do komory jest rozcieńczana gorącym powietrzem aby uniknąć kondensacji. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

SPRAWDŹ navigate_next

D-R 220 optyczny miernik zapylenia firmy DURAG

D-R 220 optyczny miernik zapylenia firmy DURAG

Pyłomierz optyczny do ciągłego monitoringu stężenia pyłu spalinach i gazach odlotowych służący do kontroli sprawności elektrofiltrów i filtrów workowych.. Działa na zasadzie pomiaru zmniejszenia natężenia światła w wyniku pochłaniania przez pył po dwukrotnym przejściu przez kanał. Składa się z głowicy nadawczo odbiorczej i lustra w obudowach IP 65 montowanych po przeciwległych stronach kanału spalin. Pyłomierz kalibrowany jest metodą grawimetryczną. Wynik transmitowany jest sygnałem analogowym lub cyfrowym w formacie MODBUS RTU.

SPRAWDŹ navigate_next

F- 904-20/MD

F- 904-20/MD

Pyłomierz ekstrakcyjny służący do ciągłego pomiaru pyłu w spalinach mokrych w których pojawiają się krople kondensatu. Miernik wykorzystuje metodę absorpcji promieniowania Beta przez cząstki pyłu osądzające się na przesuwającej się taśmie filtracyjnej. Jest to bezpieczna metoda z zastosowaniem izotopu węgla C14 którego niska emisja źródła promieniowania beta nie wymaga żadnych pozwoleń. Zmierzone w ten sposób stężenie pyłu nie zależy od jego barwy, kształtu, gęstości i składu chemicznego. System zbudowany jest z sondy probierczej do izokinetycznego zasysania próbki, węża grzanego do transportu próbki i jednostki pomiarowej. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 141181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

SPRAWDŹ navigate_next

D-FW 231,231,235,240/Ex monitor filtrów odpylających firmy DURAG

D-FW 231,231,235,240/Ex monitor filtrów odpylających firmy DURAG

Pyłomierz tryboelektryczny służący do ciągłej kontroli sprawności filtrów workowych. Pyłomierz mierzy stężenie pyłu na zasadzie pomiaru ładunku elektrycznego/elektrostatycznego przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Monitor filtrów workowych oferowany jest w dwóch wersjach: jako pojedyncza sonda z panelem kontrolnym lub jako zestaw wielu sond podłączonych do tego samego panelu lub jako sondy z wyjściem analogowym do podłączenia do istniejącego sterownika. Produkowana jest również wersja do strefy zagrożonej wybuchem.

SPRAWDŹ navigate_next

EP1000a

EP1000a

Pyłomierz laserowy in-situ do ciągłego monitoringu stężenia pyłu w spalinach zarówno mokrych jak i suchych. Pomiar oparty jest o metodę odbicia wstecznego (rozproszenia) wiązki laserowej. Ilość światła odbitego jest wprost proporcjonalna do stężenia pyłu. Miernik składa się z głowicy nadawczo-odbiorczej oraz pułapki światła nieodbitego montowanej po przeciwnej stronie kanału spalin. Pyłomierz może być stosowany do pomiarów niskich stężeń pyłu w spalinach mokrych. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

SPRAWDŹ navigate_next

VEREWA F-701-20

VEREWA F-701-20

Analizator F 701 -20 służy do ciągłego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5 lub całkowitego w powietrzu atmosferycznym. Analizator zbudowany jest z grzanej głowicy separującej pył zawieszony oraz układu analitycznego, pompy ssącej i sterownika do automatycznego zarządzania pracą urządzenia. Pyłomierz działa na zasadzie absorpcji przez cząstki pyłu promieniowania emitowanego przez źródło C14. Pył zasysany przez pompę osadza się na przesuwanej automatycznie ponad źródłem promieniowania taśmie filtracyjnej. Analizator pracując w automatycznych sieciach monitoringu imisji.

SPRAWDŹ navigate_next

DHA-80 pobornik wysokoobjętościowy pyłu  zawieszonego PM 2,5 firmy DIGITEL

DHA-80 pobornik wysokoobjętościowy pyłu zawieszonego PM 2,5 firmy DIGITEL

Pobornik - Sampler wysokoobjętościowy 1 m3/min (HVS) służy do pomiaru pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5, PM 1 w powietrzu. Może być instalowany jako urządzenie wolno stojące na zewnątrz lub w pomieszczeniach np. kontenerach pomiarowych. Zbudowany jest z głowicy pomiarowej do separacji pyłu o określonych rozmiarach oraz jednostki centralnej z wbudowaną pompą i kontrolerem przepływu. Pompa charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Sampler posiada układ do automatycznej wymiany kaset z filtrami i w ten sposób może pracować bezobsługowo przez 14 dni. Wszystkie informacje o parametrach pobornika przechowywane są w pamięci urządzenia. DHA 80 firmy Digitel otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN12341.

SPRAWDŹ navigate_next