Sondy pomiarowe parametrów fizykochemicznych (pH, temperatura itd.)

Sondy umożliwiają ciągły pomiar w próbach chwilowych takich parametrów jak: pH, temperatura, konduktywność itd. Na podstawie wskazań sond możliwy jest również pobór prób zdarzeniowych.

Produkty:

Sonda wieloparametrowa YSI 600R firmy YSI

Sonda wieloparametrowa YSI 600R firmy YSI

Sonda 600R należy do rodziny sond YSI 600. Przeznaczona jest do pomiaru parametrów fizykochemicznych w ściekach, wodach powierzchniowych oraz podziemnych. Sonda YSI 600R umożliwia skonfigurowanie czujników pomiarowych parametrów fizykochemicznych tj.: temperatura, konduktywność, pH, tlen rozpuszczony oraz potencjał redox.

SPRAWDŹ navigate_next

Wieloparametrowa sonda YSI 600XL firmy YSI

Wieloparametrowa sonda YSI 600XL firmy YSI

Sonda przeznaczona do długotrwałego monitoringu in situ, polecana przy pomiarach w bardzo płytkich wodach.

SPRAWDŹ navigate_next