Moduł interfejsu cyfrowo-analogowego seria Przepływomierze profilujące do rurociągów całkowicie wypełnionych seria ADFM Hot Tap firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz serii ADFM firmy Teledyne Isco służy do pomiaru i rejestracji przepływu w kolektorach całkowicie wypełnionych oraz pracujących pod ciśnieniem. Ze względu na zaawansowaną hydroakustyczną technikę pomiaru “Range Gated” oraz dzięki zastosowaniu 5 -wiązkowej sondy pomiarowej, urządzenie umożliwia wyznaczenie rzeczywistego profilu prędkości w przekroju pomiarowym.

Przepływomierz serii ADFM firmy Teledyne Isco służy do pomiaru  i rejestracji przepływu w kolektorach całkowicie wypełnionych oraz pracujących pod ciśnieniem. Ze względu na zaawansowaną hydroakustyczną technikę pomiaru “Range Gated” oraz dzięki zastosowaniu 5 -wiązkowej sondy pomiarowej, urządzenie umożliwia wyznaczenie rzeczywistego profilu prędkości w przekroju pomiarowym.

Przepływomierz przeznaczony jest do pomiarów w rurociągach o średnicach 450mm. Dzięki zastosowanej technologii “Range Gated”, umożliwia pomiar w miejscach, w których zastosowanie innych urządzeń jest niezalecane tj. bliska lokalizacja pomp, kolan, uskoków, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej dokładności pomiaru przepływu na poziomie 1-2%.

Przepływ obliczany jest, podobnie jak w urządzeniach typu Pro20, na podstawie zmierzonego profilu prędkości. Pomiar prędkości realizowany jest z wykorzystaniem 2 par sensorów wysyłających wiązki w 4 różnie zorientowanych kierunkach. Mierzone są trzy składowe prędkości względem przestrzennego układu współrzędnych XYZ.

Przy znanej prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej, obliczany jest czas powrotu sygnału odbitego pochodzącego z różnych odległości od sondy. W ten sposób sygnał przyporządkowywany zostaje do poszczególnych komórek pomiarowych. Następnie, na podstawie analizy zarejestrowanych sygnałów, dla każdej z komórek wyznaczona zostaje prędkość średnia. Rozmiar komórek pomiarowych definiowany jest przez użytkownika na etapie programowania urządzenia.

Moduł interfejsu cyfrowo-analogowego seria Przepływomierze profilujące do rurociągów całkowicie wypełnionych seria ADFM Hot Tap firmy TELEDYNE ISCO

Rys. 1 Pomiar przepływu w przekroju pomiarowym przy zastosowaniu 4-wiązkowej sondy ultradźwiękowej

Przepływomierz ADFM HotTap rejestruje również parametry diagnostyczne tj. siła sygnału, % poprawnych wyników, co umożliwia łatwą kontrolę pracy sondy oraz prawidłowy wybór miejsca pomiarowego.

Dostarczane wraz z urządzeniem oprogramowanie Flowlink5 umożliwia programowanie urządzenia, podgląd on-line mierzonych parametrów oraz szybki export do komputera zapisanych wyników. Ponadto, oprogramowanie jest narzędziem pomocnym podczas statystycznej analizy zmierzonych parametrów.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w aplikacjach stacjonarnych. Dostępne jest w obudowie o stopniu szczelności IP65 lub IP68.

Moduł interfejsu cyfrowo-analogowego seria Przepływomierze profilujące do rurociągów całkowicie wypełnionych seria ADFM Hot Tap firmy TELEDYNE ISCO

Rys. 2 Podgląd on-line wyników pomiarowych z poziomu oprogramowania Flowlink 5.

ZALETY:

  • Precyzyjna metoda pomiaru przepływu ścieków na poziomie 1-2% odczytu dzięki zastosowanej technologii “Range Gated”;
  • wyznaczanie on-line profilu prędkości oraz możliwość jego podglądu w trybie off i on- line za pomocą oprogramowania Flowlink 5;
  • zastosowanie 4 sensorów pomiaru prędkości umożliwia wyznaczenie trzech składowych prędkości XYZ;
  • wyznaczanie prędkości średniej niezależnie dla poszczególnych komórek pomiarowych w obrębie każdej z 4 wiązek; łączna liczba komórek od 80 do 100;
  • od 8 do 10tys. cząstkowych wyników prędkości średniej dla wszystkich komórek pomiarowych  w czasie 1minuty;
  • brak konieczności kalibracji oraz rekalibracji sondy in situ;
  • możliwość bardzo dokładnego pomiaru przepływu w trudnych warunkach pomiarowych tj. turbulencje, prędkości bliskie 0, bezpośrednie sąsiedztwo pomp, kolan itp.

PRZEPŁYWOMIERZ

Hot Tap

Wymiary i ciężar

Obudowa IP68 W 724, 254mm, 16kg

Obudowa IP65 W445xS375xG170mm, 11kg

Obudowa

Do montażu w studni IP68

Do montażu naściennego IP65

Zasilanie

12...36V DC, 10VDC minimum, 36VDC maximum

Czas pracy baterii przy rejestracji danych co 15min.

Dla baterii alkalicznych o pojemności 26Ahr - 22 tygodnie przy rejestracji danych co 15min.

Wbudowana pamięć

Typu FLASH; pojemność standardowo 32MB (300tys. wyników); opcjonalnie do 440MB

Pomiar dla zakresu średnic rurociągu

460mm - 2,7m

Typy rejestrowanych danych

Przepływ Q, prędkość średnia V,  dane diagnostyczne, temperatura

Przepływ Q

Dokładność 1-2% odczytu

Prędkość V:

Profil prędkości dla przekroju pomiarowego na podstawie niezależnych pomiarów dla poszczególnych komórek w obrębie każdej z 4 wiązek

Max. prędkość

9,0m/s

Rozmiar komórki pomiarowej

50-300mm, programowana przez użytkownika

Zakres dla wyznaczania profilu prędkości

230mm do 2,7m

Dokładność

0,5% odczytu, 3,0mm/s

Częstotliwość

1,23MHz

Temperatura

-7° do 52°C

Siła sygnału powrotnego

Narzędzie diagnostyczne; siła sygnału powrotnego wyznaczana dla poszczególnych wiązek oraz komórek pomiarowych

Jakość wyników

Narzędzie diagnostyczne: % poprawnych wyników wyznaczane dla poszczególnych wiązek oraz komórek pomiarowych

Transmisja danych

RS232, 57,600 bps

Temperatura pracy

-26° do 52°C

Oprogramowanie

Flowlink 5, umożliwiające import danych z urządzenia, podgląd mierzonych parametrów, podgląd profilu prędkości w trybie off i on-line, analizę statystyczną wyników

SONDA

Moduł interfejsu cyfrowo-analogowego seria Przepływomierze profilujące do rurociągów całkowicie wypełnionych seria ADFM Hot Tap firmy TELEDYNE ISCO
5-wiązkowa

Metoda pomiaru

Pomiar prędkości przy użyciu 4 sensorów ultradźwiękowych metodą "Range Gated".

Długość przewodu

15, 30 i 45m

Temperatura pracy

-5° do 35°C

Materiał

Uretan

Wymiary/Ciężar

Długość 610mm x średnica 35mm / 6,8kg

file_download