Przepływomierze wody i ścieków do kanałów otwartych

Urządzenia wykorzystują hydroakustyczne oraz ultradźwiękowe metody pomiarowe. Instalowane są w istniejących kolektorach, bez konieczności ich przebudowy. Służą do celów rozliczeniowych oraz monitoringu sieci kanalizacyjnych.

Produkty:

Laserowy bezkontaktowy przepływomierz ścieków Laser Flow firmy TELEDYNE ISCO

Laserowy bezkontaktowy przepływomierz ścieków Laser Flow firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz LaserFlow służy do bezkontaktowego pomiaru natężenia przepływu w kanałach grawitacyjnych, z wykorzystaniem dwóch technologii: laserowej do pomiaru prędkości oraz ultradźwiękowej do pomiaru poziomu.Technologia laserowa, zaimplementowana przez firmę Teledyne Isco, otwiera nowe możliwości w pomiarach przepływu ścieków.

SPRAWDŹ navigate_next

Laserowy bezkontaktowy przepływomierz LaserFlow Ex firmy TELEDYNE ISCO

Laserowy bezkontaktowy przepływomierz LaserFlow Ex firmy TELEDYNE ISCO

Przyrząd LaserFlow Ex posiada aprobatę ATEX i może być użytkowany w atmosferach zagrożenia wybuchem w przypadku spełnienia specyficznych warunkow, zgodnie z opisem w bieżącej sekcji w odniesieniu do oznakowania „X”. Czujnik LaserFlow Ex jest urządzeniem grupy II, kategorii 1G do stosowania w strefach zagrożenia gazowego 0, 1 i 2 (normy europejskie) lub klasy I, dział 1 (normy północnoamerykańskie).

SPRAWDŹ navigate_next

Modułowe przepływomierze ścieków oraz wód powierzchniowych Seria 2100 firmy TELEDYNE ISCO

Modułowe przepływomierze ścieków oraz wód powierzchniowych Seria 2100 firmy TELEDYNE ISCO

Modułowe przepływomierze serii 2100 firmy Teledyne Isco służą do pomiaru i rejestracji przepływów w warunkach bezciśnieniowych: w sieciach kanalizacyjnych, na dopływach i odpływach oczyszczalni ścieków, w kolektorach deszczowych oraz wodach powierzchniowych. Urządzenia wykorzystywane są jako przenośne i stacjonarne. Unikalną cechą przepływomierzy jest ich modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczność konfiguracji poszczególnych modułów tj.: modułów pomiarowych, komunikacyjnych oraz zasilających.

SPRAWDŹ navigate_next

Przepływomierz ścieków do kanałów grawitacyjnych Signature Firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz ścieków do kanałów grawitacyjnych Signature Firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz Signature firmy Teledyne Isco służy do pomiaru i rejestracji przepływów w warunkach bezciśnieniowych: w sieciach kanalizacyjnych, na dopływach i odpływach oczyszczalni ścieków, w kolektorach deszczowych oraz wodach powierzchniowych.

SPRAWDŹ navigate_next

Moduł interfejsu cyfrowo-analogowego Seria ACCQCOMM firmy TELEDYNE ISCO

Moduł interfejsu cyfrowo-analogowego Seria ACCQCOMM firmy TELEDYNE ISCO

Moduł interfejsu accQcomm przeznaczony jest do współpracy z przepływomierzami typu ADFM tj. Pro20, Hot Tap oraz H-ADFM.

SPRAWDŹ navigate_next

Bezkontaktowy przepływomierz radarowy RQ30

Bezkontaktowy przepływomierz radarowy RQ30

Przepływomierz RQ30 służy do bezkontaktowego monitoringu  poziomu, prędkości oraz natężenia przepływu wód powierzchniowych. Sposób montażu urządzenia eliminuje konieczność mocowania jakichkolwiek elementów w wodzie. Pomiary  wykonywane są  za pomocą zintegrowanej radarowej sondy pomiaru prędkości i napełnienia.

SPRAWDŹ navigate_next