Przepływomierz profilujący ARGONAUT SL 3MHz, 1.5MHz, 500 kHz firmy SONTEK / YSI

Przepływomierz Argonaut SL służy do pomiaru przepływu w kanałach otwartych oraz korytach naturalnych. Zastosowana technologia „Range Gated” umożliwia, poza pomiarem przepływu, również wyznaczenie profilu prędkości w przekroju koryta. Urządzenie przeznaczone jest do stacjonarnych oraz okresowych pomiarów terenowych.

Przepływomierz Argonaut SL umożliwia pomiary przepływu za pomocą 3-wiązkowej sondy pomiarowej instalowanej na brzegu kanału, rzeki lub na filarze mostu. Urządzenie występuje w trzech wariantach, 3MHz, 1.5MHz oraz 500 kHz, umożliwia pomiary w ciekach o bardzo szerokim zakresie głębokości oraz szerokości. 2 wiązki profilujące, wysyłane w poprzek koryta, wykorzystywane są do pomiaru dwóch poziomych składowych prędkości  X i Y w zaprogramowanych komórkach pomiarowych. Wiązka pionowa służy do pomiaru głębokości wody, na podstawie której kalkulowane jest pole przekroju koryta.

Argonaut SL wraz  z rejestracją prędkości oraz głębokości w pamięci urządzenia w sposób ciągły automatycznie kalkuluje przepływ. Rozmiar komórek pomiarowych definiowany jest przez użytkownika, na etapie programowania urządzenia. Argonaut SL rejestruje również parametry diagnostyczne tj. siła sygnału, SNR, poziom szumów, co umożliwia łatwą kontrolę poprawności pracy sondy oraz prawidłowy wybór miejsca pomiarowego.

Wysoką dokładność uzyskanych wyników pomiarowych gwarantują zaimplementowane narzędzia programowe tj. Automatyczna Adjustacja Rozmiaru Komórki Pomiarowej oraz funkcja PowerPing maksymalizująca rozdzielczość pomiarową urządzenia. Dodatkowo, wbudowany sensor temperatury umożliwia kompensację wyników pomiarowych w zależności od zmian temperatury medium.

Dostarczane wraz z urządzeniem oprogramowanie ViewArgonaut umożliwia programowanie urządzenia, podgląd on-line mierzonych parametrów oraz szybki export do komputera zapisanych wyników. Ponadto, oprogramowanie jest narzędziem pomocnym podczas analizy zmierzonych parametrów.

Rys.1 Podgląd przekroju poprzecznego koryta
Określenie kształtu kanału dla danego miejsca pomiarowego następuje z poziomu oprogramowania ViewArgonaut. W przypadku koryt naturalnych, przekrój poprzeczny można opisać za pomocą współrzędnych X,Y. Na ich podstawie oprogramowanie wykreśli w sposób automatyczny rzeczywisty kształt koryta (Rys.1).
Urządzenie umożliwia wybór kilku metod pomiarowych obliczenia przepływy, w tym również metodę „index velocity”.
Opcjonalnie, z urządzeniem typu Argonaut SL można zintegrować wyświetlacz  ciekłokrystaliczny oraz moduł wyjść analogowych.

ZALETY:

  • Technika pomiarowa „Range Gated” gwarantująca dokładność pomiaru prędkości na poziomie 1%;
  • 3-wiązkowa głowica pomiarowa umożliwiająca pomiar przepływu, głębokości, prędkości średniej oraz prędkości w poszczególnych komórkach pomiarowych;
  • Pomiar dwóch składowych prędkości X i Y;
  • Zastosowanie technologii Side Lobe Supression umożliwia eliminację zakłóceń wynikających z odbicia fali na granicy ośrodków tj. dno, zwierciadło wody itp.
  • Funkcja automatycznej kompensacji rozmiaru komórki pomiarowej względem zmian poziomu wody (Automatyczna Adjustacja Rozmiaru Komórki Pomiarowej);
  • Wbudowana pojemna pamięć 4MB umożliwia zarejestrowanie do 50tys. wyników;
  • Wbudowany czujnik temperatury umożliwiający kompensację wyników pomiarowych względem zmian temperatury wody;
  • Urządzenie przeznaczone do stacjonarnych oraz okresowych pomiarów terenowych, również w korytach naturalnych.

 

SL 3000

SL 1500

SL 500

Zakres pomiarowy

0,1 - 5m

0,2 - 20m

1,5 - 120m

Wyznaczanie profilu prędkości

0,75m

1,5m

6,5m

Zakres pomiaru głębokości
Dokładność

0,1 – 5m
(Głębokość <3m) +/- 0,3 cm
(Głębokość >3m) +/-0,1%

0,15 – 10m
(Głębokość <3m) +/- 0,3 cm
(Głębokość >3m) +/-0,1%

0,2 – 18m
(Głębokość <6m) +/- 0,6 cm
(Głębokość >6m) +/-0,1%

Pomiar prędkości
Rozdzielczość
Dokładność

Pomiar 2 wektorów prędkości: X i Y
Zakres pomiaru: od -5,0m/s do +5,0m/s
0,1 cm/s
+/- 1% odczytu,  +/- 0,5 cm/s

Wbudowany czujnik temperatury

Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym, z automatyczną kompensacją
Rozdzielczość: ±0,01oC
Dokładność: ±0,5oC

Liczba komórek pomiarowych

Max. 10 komórek wyznaczających profil prędkości; dodatkowo i niezależnie 1 zintegrowana komórka pomiarowa automatycznie kompensowana w zależności od zmian głębokości (funkcja Automatic Boundary Adjustment)

Pomiar przepływu

Pomiar przepływu w czasie rzeczywistym; zapis wyników w wewnętrznej pamięci urządzenia Argonaut SW

Wewnętrzna pamięć

4MB co odpowiada rejestracji 50tys. wyników

Format wymiany wyników pomiaru

Plik ASCII

Oprogramowanie PC

ViewArgonaut umożliwiające programowanie i diagnostykę urządzenia, podgląd on-line mierzonych parametrów, import zarejestrowanych wyników oraz edycję wyników w trybie off-line

Oprogramowanie PDA (palmtop)

SonUtils umożliwiające programowanie I diagnostykę urządzenia, import zarejestrowanych wyników

Temperatura pracy

Od -5˚C do 60˚C

Waga

1,2 kg

2,4 kg

6 kg

file_download