Miernik hydroakustyczny do pomiaru prędkości punktowej ADV FlowTracker

Urządzenie typu ADV – FlowTracker – służy do wyznaczenia natężenia przepływu w kanałach otwartych oraz naturalnych korytach rzecznych metodą jedno- lub wielopunktowego pomiaru prędkości. Ze względu na zastosowaną puls-koherencyjną technikę pomiaru, FlowTracker zaliczany jest do grupy najdokładniejszych urządzeń pomiarowych.

Urządzenie typu ADV – FlowTracker – służy do wyznaczenia natężenia przepływu w kanałach otwartych oraz naturalnych korytach rzecznych metodą jedno- lub wielopunktowego pomiaru prędkości. Ze względu na zastosowaną puls-koherencyjną technikę pomiaru, FlowTracker zaliczany jest do grupy najdokładniejszych urządzeń pomiarowych. Posiada najwyższą dostępną na rynku rozdzielczość pomiarową ±0,0001m/s w zakresie pomiarowym ±4,0m/s. FlowTracker umożliwia pomiar prędkości już przy głębokości 2cm.

Urządzenie FlowTracker, zaliczane jest do urzadzeń bistatycznych typu ADV (Acoustic Doppler Velocimiter). Poza pomiarem prędkości punktowej, umożliwia określenie prędkości średniej w poszczególnych pionach hydrometrycznych. Przetwornik posiada zaimplementowane jedno- i wielopunktowe metody obliczeniowe zgodne z międzynarodowymi normami – w tym USGS oraz ISO. Na ich podstawie obliczane są prędkość średnia oraz przepływ w przekroju pomiarowym, a także w oparciu o normy ISO kalkulacja błędu pomiarowego. Istnieje również możliwość wyboru metody obliczeniowej prędkości średniej dla pomiarów prowadzonych pod pokrywą lodową.

Równolegle do pomiaru prędkości oraz przepływu, urządzenie wyznacza przekrój poprzeczny koryta na podstawie wprowadzanych współrzędnych dla poszczególnych pionów hydrometrycznych.

W zależności od typu zastosowanej sondy, możliwy jest pomiar dwóch lub trzech składowych prędkości (2D lub 3D) względem układu współrzędnych XY lub XYZ. Wybór sondy o odpowiedniej konstrukcji oraz koherencyjna technika pomiarowa umożliwiają pomiar prędkości w bardzo płytkich wodach już od głębokości 2cm (sonda 2D).

Programowanie urządzenia odbywa się z poziomu rejestratora z wbudowanym wyświetlaczem. Wewnętrzna pamięć umożliwia zarejestrowanie do 150 tys. wyników jednostkowych prędkości. Po zakończeniu pomiarów, jedno kliknięcie przycisku umożliwia odczyt wyników końcowych w postaci raportu.

Dostarczane wraz z urządzeniem oprogramowanie FlowTracker umożliwia diagnostykę urządzenia, szybki export wyników do komputera oraz generowanie raportów w formie graficznej oraz tabelarycznej. Ponadto, oprogramowanie jest narzędziem pomocnym podczas analizy zmierzonych parametrów.

Przepływ można obliczać również w oparciu o metodę „index velocity” (oprogramowanie FlowPack).

Zasilanie bateryjne urządzenia oraz wodoodporna obudowa sprawiają, że urządzenie przeznaczone jest przede wszystkim do pomiarów terenowych.

ZALETY:

 • Puls-koherencyjna technika pomiarowa umożliwiająca pomiar prędkości z rozdzielczością ±0,0001m/s w zakresie ±4,0m/s;
 • Pomiar prędkości już od głębokości 2cm (sonda side-looking 2D);
 • Pomiar dwóch lub trzech składowych prędkości: sonda 2D lub 3D;
 • Dostępne 3 typy sond: down-looking 3D oraz side-looking 2D i 3D
 • Automatyczna kalkulacja prędkości średniej oraz przepływu zgodnie z wytycznymi ISO oraz USGS; określenie błędu wyników pomiarowych równolegle w oparciu o metody statystyczne oraz normę ISO!!;
 • Zaimplementowany moduł programowy SmartQC umożliwia weryfikację wyników pomiarowych poprzez analizę parametrów tj. SNR, błąd pomiaru prędkości, zakłócenia sygnału, kąt odchylenia wektora prędkości od osi X sondy itp.;
 • Automatyczna kalkulacja % przepływu w poszczególnych pionach hydrometrycznych w stosunku do przepływu całkowitego w przekroju pomiarowym;
 • Pamięć umożliwiająca zapis do 150 tys. jednostkowych wyników pomiarowych;
 • Wbudowany czujnik temperatury umożliwiający kompensację wyników pomiarowych względem zmian temperatury wody;
 • Zastosowany w urządzeniu filtr zakłóceń eliminujący grube błędy pomiarowe;
 • Urządzenie przeznaczone do pomiarów terenowych; może służyć jako metoda referencyjna przy pomiarach z wykorzystaniem urządzeń innego typu np. Argonaut SW, Argonaut SL, również zwężki i przelewy miernicze.

Typy sond pomiarowych

Mierzone parametry

Składowe prędkości XY lub XYZ - w zależności od typu sondy, prędkość średnia dla przekroju pomiarowego oraz poszczególnych pionów hydrometrycznych, przepływ chwilowy oraz objętość przepływu dla przekroju pomiarowego oraz poszczególnych pionów hydrometrycznych, temperatura medium, błąd pomiaru prędkości, przekrój poprzeczny po określeniu współrzędnych XY, kierunek przepływu oraz parametry diagnostyczne tj., siła sygnału, poziom szumów, SNR

Pomiar prędkości

Pomiar 2 lub 3 wektorów prędkości: X- składowa pozioma, Y- składowa pozioma, Z- składowa pionowa Pomiar prędkości od głębokości 2cm (sonda 2D) Zakres pomiaru: od -4,0m/s do +4,0m/s Rozdzielczość pomiaru prędkości: 0,0001m/s Dokładność pomiaru prędkości: ±1% zmierzonej wartości; ±0,25cm/s

Odległość punktu pomiarowego od sondy

10cm

Metoda kalkulacji prędkości średniej

Wybierana przez Użytkownika: ISO, USGS, pod lodem, Krepsa, 1-punktowa oraz wielopunktowa (do wyboru 2, 3, 5-punktowa)

Wbudowany czujnik temperatury

Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym, z automatyczną kompensacją Dokładność: ±0,1oC

Pomiar przepływu

Pomiar przepływu w czasie rzeczywistym, zapis wyników w wewnętrznej pamięci urządzenia FlowTracker, możliwość podglądu on-line na wyświetlaczu

Wewnętrzna pamięć

Rejestracja do 150tys. jednostkowych wyników pomiaru prędkości

Format wymiany wyników pomiaru

Plik ASCII

Oprogramowanie PC

FlowTracker umożliwiające diagnostykę urządzenia, import zarejestrowanych wyników w postaci gotowych raportów oraz edycję wyników w trybie off-line. Opcjonalnie: oprogramowanie FlowPack do obliczania prędkości metodą index-velocity

Temperatura pracy

-20oC÷50oC

Wymiary sondy

Szerokość 13cm

Waga

1,8kg

Czas pracy przy zasilaniu bateryjnym

+25 godzin ciągłej pracy

Moduł Smart QC

Wbudowany moduł kontroli poprawności uzyskanych wyników pomiarowych.

file_download