System instalacji sond pomiarowych przepływu oraz parametrów fizykochemicznych z poziomu terenu firmy TELEDYNE ISCO

System instalacyjny umożliwia montaż sond pomiarowych przepływu oraz parametrów fizykochemicznych tj. sondy AV, sondy pH/temperatury 701 oraz sondy YSI serii 600R w kolektorach kanalizacyjnych. Max. głębokość kolektora względem poziomu terenu/ulicy nie powinna przekraczać 4,6m.

System instalacyjny umożliwia montaż sond pomiarowych przepływu oraz parametrów fizykochemicznych tj. sondy AV, sondy pH/temperatury 701 oraz sondy YSI serii 600R w kolektorach kanalizacyjnych. Max. głębokość kolektora względem poziomu terenu/ulicy nie powinna przekraczać 4,6m. System instalacyjny złożony jest z opasek montażowych przeznaczonych dla średnic kolektorów od 150 do 380mm oraz rury teleskopowej o max. długości 5,4m. Sonda pomiarowa mocowana jest do opaski za pośrednictwem zaczepów.

Opaska rozporowa umieszczana jest następnie wewnątrz kolektora za pośrednictwem rury teleskopowej o długości odpowiedniej dla danej głębokości studni. Z rurą teleskopową oraz opaską zintegrowana jest linka stalowa, która umożliwia regulację średnicy opaski. Ze względu na konstrukcję oraz zastosowany materiał, opaska pod wpływem zaciągnięcia a następnie poluzowania linki stalowej, ulega ściśnięciu oraz rozprężeniu wewnątrz kolektora.

System instalacyjny eliminuje konieczność wchodzenia do studni kanalizacyjnej, co w wielu przypadkach może okazać się jedyną metodą instalacji sond pomiarowych. Stanowi doskonałe oprzyrządowanie zarówno automatów do poboru prób zintegrowanych z przepływomierzami (moduły 750) jak również przepływomierzy pracujących jako niezależne urządzenia pomiarowe (seria 2150).

System instalacji sond pomiarowych przepływu oraz parametrów fizykochemicznych z poziomu terenu firmy TELEDYNE ISCO System instalacji sond pomiarowych przepływu oraz parametrów fizykochemicznych z poziomu terenu firmy TELEDYNE ISCO

Kompatybilność z sondami urządzeń

Sondy pomiaru przepływu AV (przepływomierze 2150, 4250 oraz 750), sondy pomiarowe pH/temperatury (moduł 701), wieloparametrowe sondy pomiarowe firmy YSI serii 600R

Dostępne średnice opasek

160, 200, 250, 315, 380mm

Waga opaski

2,7kg

Materiał

Opaski - sst 301, rura teleskopowa - sst 304, aluminium, Delrin

Maksymalna długość rury teleskopowej

5,4m

Maksymalna głębokość kolektora względem poziomu terenu/ulicy

4,6m

Waga rury teleskopowej o dł. 5,4m

2,9kg

file_download