Deszczomierze, transmisja danych, oprogramowanie

Oferujemy całą paletę akcesoriów do współpracy z automatami do poboru prób firmy Teledyne Isco. Umożliwiają one m.in. import z urządzeń zarejestrowanych wyników pomiarowych oraz automatyczne generowanie raportów poboru prób (Oprogramowanie Flowlink5®), bezprzewodową transmisję danych oraz zdalne sterowanie pracą samplerów (modem GPS/GPRS). Szczegółowe informacje dot. poszczególnych akcesoriów znajdują się w załączonych kartach katalogowych

Produkty:

Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO

Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO

Deszczomierz objętościowy firmy Teledyne Isco jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym zalecanym do monitoringu opadów atmosferycznych, badań statystycznych oraz innych badań wymagających pomiaru wysokości i natężenia opadu, również w połączeniu z poborem prób, pomiarem przepływu oraz pomiarem parametrów fizykochemicznych.

SPRAWDŹ navigate_next

Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO

Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO

Oprogramowanie Flowlink 5®, 5®LE służy do importowania, analizowania oraz opracowywania danych rejestrowanych przez urządzenia firmy Teledyne Isco.

SPRAWDŹ navigate_next

Przenośna pamięć RTD 581 firmy TELEDYNE ISCO

Przenośna pamięć RTD 581 firmy TELEDYNE ISCO

Przenośna Pamięć Isco RTD 581 jest urządzeniem zaprojektowanym z myślą o zastosowaniu w warunkach terenowych. Służy do importu, przechowywania oraz eksportu danych i raportów z urządzeń firmy Teledyne ISCO.

SPRAWDŹ navigate_next

System instalacji sond pomiarowych przepływu oraz parametrów fizykochemicznych z poziomu terenu firmy TELEDYNE ISCO

System instalacji sond pomiarowych przepływu oraz parametrów fizykochemicznych z poziomu terenu firmy TELEDYNE ISCO

System instalacyjny umożliwia montaż sond pomiarowych przepływu oraz parametrów fizykochemicznych tj. sondy AV, sondy pH/temperatury 701 oraz sondy YSI serii 600R w kolektorach kanalizacyjnych. Max. głębokość kolektora względem poziomu terenu/ulicy nie powinna przekraczać 4,6m.

SPRAWDŹ navigate_next

Osłony pogodowe automatów do poboru prób oraz stacji monitoringu firmy TELEDYNE ISCO

Osłony pogodowe automatów do poboru prób oraz stacji monitoringu firmy TELEDYNE ISCO

Osłony pogodowe umożliwiają dodatkowe zabezpieczenie urządzeń przed intensywnymi opadami, gwałtownym nasłonecznieniem, a także wandalizmem.

SPRAWDŹ navigate_next

Moduł wyjść analogowych Typ 2108 firmy TELEDYNE ISCO

Moduł wyjść analogowych Typ 2108 firmy TELEDYNE ISCO

Moduł wyjść analogowych typ 2108 posiada trzy niezależne wyjścia prądowe konfigurowane z modułami przepływomierzy 2150, 2105 oraz 2110 umożliwiające przekaz danych np. w systemie SCADA/DCS.

SPRAWDŹ navigate_next