Pomiar sumy wszystkich związków lotnych w tytoniu on-line

System do pomiaru sumy związków lotnych zawartych w tytoniu. Dzięki temu systemowi uzyskujemy ciągły pomiar w czasie rzeczywistym, identyczny ze wskazaniem metody referencyjnej

System do pomiaru sumy związków lotnych zawartych w tytoniu. Dzięki temu systemowi uzyskujemy ciągły pomiar w czasie rzeczywistym, identyczny ze wskazaniem metody referencyjnej