Pomiar grubości folii i warstw

Pomiar grubości folii i warstw ( np. warstw barierowych) przy produkcji metodą wytlaczania ( folie cast, biax, blown, voided). Głowice pomiarowe dzialające na podczerwień, głowice izotopowe, promienie X oraz głowica laserowa

Pomiar grubości folii i warstw ( np. warstw barierowych) przy produkcji metodą wytlaczania ( folie cast, biax, blown, voided). Głowice pomiarowe dzialające na podczerwień, głowice izotopowe, promienie X oraz głowica laserowa