Pomiar on-line

Ciągły pomiar parametrów  procesu w czasie rzeczywistym umożliwia lepszą kontrolę parametrów gotowego wyrobu, zmniejszenie kosztów produkcji i zwiększenie  efektywności samego procesu. W efekcie uzyskujemy produkt o najwyższej jakości spełniający wszystkie wymagania naszych Klientów. Końcowa specyfikacja każdego systemu zależy od rodzaju pomiaru, jego miejsca ilości i rodzajów materiałów użytych w procesie. Pomiar może być punktowy lub wzdłuż całej szerokości materiału. Rodzaj głowicy zależy o materiału a także od zakresu pomiarowego. Dokładność pomiaru zależy od miejsca pomiaru oraz od parametrów samego materiału. Dane pomiarowe mogą być prezentowane na specjalnym wyświetlaczu w miejscu kontroli i obsługi procesu lub przekazywane dalej poprzez sieć komunikacji Klienta ( protokoły Modbus, Ethernet, Profibus). Wszystkie systemy NDC cechuje najwyższa jakość projektu i wykonania, bardzo wysoka stabilność i dokładność pomiarów oraz brak wrażliwości na zmiany parametrów otoczenia: wilgotność, temperatura i naświetlenie.  Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych aplikacji.m.

Produkty:

Pomiar wilgotności przy produkcji tytoniu

Pomiar wilgotności przy produkcji tytoniu

Precyzyjny pomiar ma strategiczny wpływ na przebieg procesu obróbki tytoniu oraz stanowi o jego skutecznej kontroli. Systemy NDC Technologies są używane w setkach zakładów na całym świecie do pomiarów on-line jak i at-line.

SPRAWDŹ navigate_next

Pomiar sumy wszystkich związków lotnych w tytoniu on-line

Pomiar sumy wszystkich związków lotnych w tytoniu on-line

System do pomiaru sumy związków lotnych zawartych w tytoniu. Dzięki temu systemowi uzyskujemy ciągły pomiar w czasie rzeczywistym, identyczny ze wskazaniem metody referencyjnej

SPRAWDŹ navigate_next

Pomiar wilgotności w biomasie –pelet, trociny, zrembki, rdf.

Pomiar wilgotności w biomasie –pelet, trociny, zrembki, rdf.

Pomiar wilgotności biomasy przy jej produkcji, odbiorze i przed spalaniem. Oferujemy system do ciągłego pomiaru wilgotności w czasie rzeczywistym lub do natychmiastowej kontroli próbki pozwalający na doskonałą kontrolę procesu produkcji, selekcji i kontoli dostaw lub wsadu przeznaczonego do spalania.

SPRAWDŹ navigate_next

Systemy pomiarowe przy produkcji folii metodą rozdmuchową – blown film

Systemy pomiarowe przy produkcji folii metodą rozdmuchową – blown film

Pomiar w czasie rzeczywistym całkowitej grubości folii z możliwością jednoczesnego pomiaru grubości warstw barierowych. Oferujemy sensory typu izotopowego GBS zwykle umieszczane w jednym, stałym miejscu do pomiaru całkowitej grubości folii. Możemy także zaoferować pomiar grubości całkowitej wraz z pomiarem grubości poszczególnych warstw dzięki głowicy działającej na podczerwień. Głowica ta może być zamontowana w jednym punkcie lub na ramie skanującej. Oferujemy także rozwiązania pozwalające na efektywna kontrolę ustawień dysz.

SPRAWDŹ navigate_next

Pomiar grubości, gramatury warstw pokrycia – produkcja opakowań i etykiet

Pomiar grubości, gramatury warstw pokrycia – produkcja opakowań i etykiet

Pomiar może odbywać się dzieki głowicy, która przesuwa się na ramię w poprzek wstęgi matriału. Miesjce i rodzaj zastosowanej głowicy zależy od materiału pokrycia i innych parametrów procesu. Dla pomiaru gramatury pokryć na bazie wody i warstw organicznych stosowana jest głowica emitująca wiązke promieni w zakresie podczerwieni (NIR) a dla podkładów metalicznych stosujemy specjalna głowicę typu SR710e. W nektórych wypadkach pomiar wymaga zastosowania innej głowicy np. izotopowej.

SPRAWDŹ navigate_next

Pomiar wilgotności podczas procesu produkcji czarnej herbaty

Pomiar wilgotności podczas procesu produkcji czarnej herbaty

Pomiar i kontrola wilgotności podczas procesu przetwarzania zielonych liści herbacianych w czarną herbatę jest kluczowa dla uzyskania optymalnego smaku, aromatu i poprawy wydajności procesu. Pomiar może być ciągły, w czasie rzeczywistym dzięki zastosowaniu głowic pomiarowych ustawionych nad produktem lub może to być pomiar próbki dzięki zastosowaniu analizatra Infralab. Ten drugi sposób nie pozwala co prawda na ciągły pomiar wilgotności ale zapewnia dość dużą efektywność pomiaru – bardzo dokładny pomiar w ciągu kilku sekund.

SPRAWDŹ navigate_next

Pomiar wilgotności w produkcji papieru

Pomiar wilgotności w produkcji papieru

Pomiar wilgotności w czasie rzczywistym przy produkcji kartonu i papieru. W zależności od gramatury kartonu lub papieru oferujemy Państwu rózne spsoby pomiaru z uwzglednieniem pomiaru w poprzek wstęgi – pomiar skanujący lub pomiar punktowy. Oferujemy również analizator do pomiaru wilgotności próbki kartonu lub papieru w laboratorium lub do kontroli na produkcji –MX8000

SPRAWDŹ navigate_next

Pomiar wilgotności granulatu ceramicznego

Pomiar wilgotności granulatu ceramicznego

Pomiar wilgotności granulatu może odbywać na różnych etapach produkcji płytek. Pomiar po wyjściu z suszarki rozpyłowej, przy wejściu do prasy oraz pomiar wilgotności w uformowanej płytce. Pomiar jest ciągły, bardzo dokładny i stabilny w zakresie od 3 do 7 %. Dzięki ciągłej kontroli wilgotności możemy optymalizować koszty produkcji, zmniejszyć tolerancje gotowego produktu i poprawić jego jakość

SPRAWDŹ navigate_next

Pomiar wilgotności kawy

Pomiar wilgotności kawy

Zawartość wilgotności w kawie ma kapitalne znaczenie dla smaku i jakości końcowego produktu czy to naturalnej kawy lub kawy rozpuszczalnej. Możliwość poruszania się bliżej górnych wartości limitów specyfikacji produktu zwiększa możliwości zwiększenia wydajności procesu

SPRAWDŹ navigate_next

Pomiar grubości folii i warstw

Pomiar grubości folii i warstw

Pomiar grubości folii i warstw ( np. warstw barierowych) przy produkcji metodą wytlaczania ( folie cast, biax, blown, voided). Głowice pomiarowe dzialające na podczerwień, głowice izotopowe, promienie X oraz głowica laserowa

SPRAWDŹ navigate_next