Pomiar at-line

Stacjonarny analizator zawartości wilgoci, białka, tłuszczu, kolagenu, nikotyny i cukru w produktach mięsnych, tytoniu, biomasie, paszach, czekoladzie, produktach mlecznych, produktach i półproduktach spożywczych, materiałach sypkich i wielu innych. Doskonałe urządzenie jako analizator procesowy jak również laboratoryjny.

Produkty:

Infralab 710 system bezkontaktowego i ultraszybkiego pomiaru wilgotności oraz analizy białka, kolagenu, tłuszczu, cukru w produktach spożywczych

Infralab 710 system bezkontaktowego i ultraszybkiego pomiaru wilgotności oraz analizy białka, kolagenu, tłuszczu, cukru w produktach spożywczych

INFRALAB 710 jest wolno-stojącym działającym niezależnie urządzeniem do ultraszybkiego i bezkontaktowego pomiaru wilgotności oraz innych parametrów (np. zawartości tłuszczu, cukrów, białek, kolagenu i nikotyny) produktów spożywczych. Dzięki zastosowaniu mierników INFRALAB 710 możliwa jest obserwacja zmian parametrów substancji z wyjątkowo krótkim czasem odpowiedzi.

SPRAWDŹ navigate_next