Mieszadło rotacyjne Rotax 68 firmy VELP

Mieszadło rotacyjne firmy Velp przeznaczone do wytrząsania prób.

Mieszadło rotacyjne firmy Velp przeznaczone do wytrząsania prób.

APLIKACJE:

 • Oznaczanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie w analizach
 • środowiskowych:
  ścieków
  vosadów
  gleby

 

ZALETY:

 • odporność na media agresywne
 • Cyfrowy wyświetlacz prędkości
 • Regulacja prędkości w zakresie 0- 30 rpm w krokach co 1 rpm
 • Mieszadło wykonuje ruch obrotowy, mieszający, wstrząsający
 • Zabezpieczenie przed uszkodzeniem urządzenia w przypadku zablokowania systemu mieszającego
 • Możliwość wytrząsania jednocześnie 6 prób o pojemności 2l każda
 • Możliwość zastosowania adaptera na 8 prób o pojemności 1l każda
 • Urządzenie pracuje zgodnie z norma UNI 10802 i DIN 38414