Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO

Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO

Oprogramowanie Flowlink 5, 5LE służy do importowania, analizowania oraz opracowywania danych rejestrowanych przez urządzenia firmy Teledyne Isco.

OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIA m.in.:

 • programowanie oraz zarządzanie pracą urządzeń (przepływomierze serii 2100)
 • importowanie wyników pomiarowych z samplerów (Avalanche, 6712) oraz przepływomierzy (2100, 4200)
 • graficzną prezentację wyników
 • generowanie raportów z całodobowych poborów prób
 • obróbkę statystyczną wyników
 • edycje danych
 • tworzenie wykresów oraz zestawień tabelarycznych
 • eksport danych do formatu CSV
 • archiwizację danych

IMPORT DANYCH Z URZĄDZEŃ FIRMY TELEDYNE ISCO MOŻE ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ:

 • notebook lub komputer PC
 • przenośną pamięć ISCO 581 RTD
 • moduł klawiatury przenośnej ISCO 2101 Field Wizard

EDYCJA ZBIORU DANYCH:

 • możliwość graficznej oraz tabelarycznej edycji danych
 • zaawansowane narzędzia edycji danych
 • możliwość kopiowania, wklejania, wycinania itd.
 • możliwość doboru kolorystyki dla przedstawianych serii danych

RAPORTY GENEROWANE PRZEZ AUTOMATY DO POBORU PRÓB:

 • eksport danych w formacie CSV do Excela, eksport wykresów i tablic w formacie PDF i HTML drukowanie wykresów i tablic, import i eksport danych

PRZYKŁADOWE RAPORTY GENEROWANE PRZEZ AUTOMAT AVALANCHE:PROGRAM: WYLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM ROZP PRACE O 15:21 SR 10-CZE-09 NOMIN OBJETOSC PROBKI= 200 ml

SPROB.

BUT. GODZ. pH Temp. C°
S1,1 1 15:21 7.30 21.0
1,1 2 15:25 7.30 21.0
1,1 3 15:29 7.30 20.8

RAPORT WYNIKÓW Z POBORU PRÓB I POMIARU pH i TEMPERATURY W PRÓBACH CHWILOWYCH (automat Avalanche zintegrowany z modułem pomiaru pH i temperatury 701)

SAMPLER ID# 1242128114 03:36 10-CZE-09
SPRZET: A1 PROGRAM: 2.33
*********** WYNIKI POLACZONE ***********
MIEJSCE: FACTORY114
PROGRAM: WYLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM ROZP PRACE O 15:21 SR 10-CZE-09
NOMIN OBJETOSC PROBKI= 200 ml

PROB.

BUT. GODZ. Fr-Temp C°
1,1 1 15:21 3.1
1,1 2 15:25 1.8
1,1 3 15:29 1.0

RAPORT WYNIKÓW Z POBORU PRÓB I POMIARU pH i TEMPERATURY W PRÓBACH CHWILOWYCH (automat Avalanche zintegrowany z modułem pomiaru pH i temperatury 701)

SAMPLER ID# 1225790561 13:00 28-SYT-09
SPRZET: A1 PROGRAM: 2.33
MODUL 750AV: 1229776071
SPRZET: A0 PROGRAM: 1.04
*********** WYNIKI POLACZONE ***********
MIEJSCE: WLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM: ROZSZERZ 1
PROGRAM ROZP PRACE O 11:32 SR 28-SYT-09
OBJ PROBEK ZALEZNA OD PRZEPL

PROB. napel but. predkosc godz. przepl m obj m/s obj przeplywu
m3/h
obj przeplywu
m3
obj pobranej probki
ml
1,1 1 11:47 0.295 0.32 80.40 000018.073 180
1,1 2 12:02 0.295 0.28 71.12 000036.960 180
1,1 3 12:17 0.295 0.28 71.08 000055.934 190
1,1 4 12:32 0.295 0.30 75.72 000075.310 200

Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO

Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO