Systemy oczyszczania wody demineralizatory laboratoryjne firmy HYDROLAB

Systemy oczyszczania wody demineralizatory laboratoryjne firmy HYDROLAB

Niezastąpiony system produkcji wody ultra czystej.

APLIKACJE:

 • AAS, ICP, HPLC, IC, CE
 • Badania biologiczne
 • Biologia molekularna
 • Kultury komórkowe

ZALETY:

 • Urządzenie w pełni automatyczne i bezobsługowe
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku
 • Wyposażone w mikroprocesorowy system kontrolno – pomiarowy posiadający:
  1. wyświetlacz LCD 16×2 znaki
  2. konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej
  3. zegar wyświetlający datę i godzinę
  4. alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego
  5. alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych
  6. wbudowane złącze RS232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu
  7. manometr ciśnienia wody zasilającej (urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody komunalnej)

 

Woda ultra-czysta

< 0,1 μS/cm

Pięciostopniowe oczyszczanie wody

- filtracja na filtrach osadowych
- filtracja na filtrach węglowych
- odwrócona osmoza
- wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym
- powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym

Wydajność dobowa

Ok. 4 - 30 dm3/h

Pobór mocy

Poniżej 1W (w przypadku urządzenia z pompą poniżej 25W)

Parametry wody oczyszczonej

- woda oczyszczona w urządzeniu HLP spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości
- woda oczyszczona w urządzeniu Hops spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości
- przewodnictwo < 0,1 μS/cm

Przykładowe wyniki analiz wody oczyszczonej

- Na+, SO42-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43- < 0,5 ppb
- krzemionka < 5 ppb
- Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0,1 ppb
- przewodnictwo < 0,07 μS/cm (opór > 18 MOhm)

Typy urządzeń

HLP Smart 1000, HLP Smart 2000
HLP 5, HLP 5s, HLP 5p, HLP 5sp
HLP 10, HLP 10s, HLP 10p, HLP 10 sp
HLP 20, HLP 20s, HLP 20p, HLP 20 sp
HLP 30, HLP 30s, HLP 30p, HLP 30 sp

Oznaczenia:
s - urządzenie standardowo wyposażone jest w kapsułę mikrofiltracyjną 0,2µm/0,45µm
p - urządzenie standardowo wyposażone jest w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania, czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia, automatyka 24V
sp - urządzenie standardowo wyposażone jest w kapsułę mikrofiltracyjną 0,2µm/0,45µm oraz pompę podnoszącą ciśnienie zasilania, czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia, automatyka 24V

file_download