Spektrofotometry UV-VIS T110+ i T112+ firmy PG Instruments

Seria spektrofotometrów T110+/ T112+ z technologią podwójnego monochromatora, która sprawia, że urządzenia te odnalazły swe zastosowanie w niemalże wszystkich obszarach spektroskopii UV-VIS.

Seria spektrofotometrów T110+/ T112+ z technologią podwójnego monochromatora, która sprawia, że urządzenia te odnalazły swe zastosowanie w niemalże wszystkich obszarach spektroskopii UV-VIS. Zastosowanie technologii Wi-Fi umożliwia bezprzewodową kontrolę nad aparatem i śledzenie pomiarów próbek. Innowacyjna konstrukcja optyczna zapewnia bardzo niskie rozproszenie światła (0,00004% T NaI, 220 nm), co umożliwia uzyskanie bardzo dużego zakresu fotometrycznego od -6,0 do + 6,0 Abs (T110+) oraz od -8 do 8 Abs (T112+).

Zastosowanie:

 • Farmaceutyka
 • Materiałoznawstwo
 • Kontrola bezpieczeństwa żywności
 • Biotechnologia
 • Badania

Zalety:

 • System optyki w T110+/T112+ zapewnia wyjątkowo niski współczynnik rozproszenia
  światła (≤ 0,00004 %T NaI, 220 nm), dzięki czemu możliwy jest szerszy zakres
  pomiarowy
 • Możliwość skonfigurowania urządzenia pod względem wymagań badanej próbki za
  pomocą zmiennej szczeliny aby stale kontrolować rozdzielczość spektralną oraz
  odpowiednio dostosować szerokość wiązki
 • Precyzyjna dokładność długości fali jest zapewniona przez zintegrowaną lampę rtęciową
  używaną do automatycznej korekcji odchylenia spektralnego
 • Termostatowana komora pomiarowa
 • Możliwość podłączenia do PC za pomocą WiFi

Typ urządzenia

T110+

T112+

Optyka

Podwójny monochromator
lampa deuterowa - ultrafiolet
lampa ksenonowa - światło widzialne
lampa rtęciowa - kalibracja długości fali

Szerokość szczeliny

0.1 - 5 nm (płynna regulacja)

0.1 - 5 nm (płynna regulacja)

Komunikacja

USB/RS232C/WiFi

USB/RS232C/WiFi

Zakres długości fal

185 - 900 nm

185 - 900 nm

Dokładność długości fal

±0.2 nm

±0.2 nm

Powtarzalność długości fal

poniżej 0,1 nm (lampa deuterowa)

poniżej 0,1 nm (lampa deuterowa)

Zakres fotometryczny

-6 - 6 Abs

-8 - 8 Abs

Dokładność fotometryczna

±0,002 Abs (0-0.5A)
±0,003 Abs (0,5-1A)
±0,004 Abs (1 - 2 A)
/>±0,3% T (0-100%T)

±0,002 Abs (0-0.5A)
±0,003 Abs (0,5-1A)
±0,004 Abs (1 - 2 A)
/>±0,3% T (0-100%T)

Powtarzalność fotometryczna

≤0,0004 Abs (0-0,5A)
≤0.0008 Abs (0,5-1A)
≤0.002 Abs (1 - 2A)
≤0.1%

≤0,0004 Abs (0-0,5A)
≤0.0008 Abs (0,5-1A)
≤0.002 Abs (1 - 2A)
≤0.1%

Płaskość linii bazowej

±0,0008 Abs

±0,0008 Abs

Szum fotometryczny

0% T - 0.01%
100% T - 0.1%

0% T - 0.01%
100% T - 0.1%

file_download