Przewoźne, przenośne automaty do poboru prób wody i ścieków Avalanche firmy Teledyne Isco ISCO

Przewoźne automaty do poboru prób firmy Teledyne Isco to najnowszej generacji urządzenia łączące w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplerów przenośnych z systemem przechowywania zebranych prób w temperaturze poniżej 4ºC. Połączenie to zapewnia pobór prób ścieków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Przewoźne automaty do poboru firmy Teledyne Isco umożliwiają automatyczny pobór reprezentatywnych prób wody i ścieków. Model […]

Przewoźne automaty do poboru prób firmy Teledyne Isco to najnowszej generacji urządzenia łączące w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplerów przenośnych z systemem przechowywania zebranych prób w temperaturze poniżej 4ºC. Połączenie to zapewnia pobór prób ścieków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Przewoźne automaty do poboru firmy Teledyne Isco umożliwiają automatyczny pobór reprezentatywnych prób wody i ścieków. Model Avalanche wyposażony w technicznie zaawansowany sterownik 6712 przystosowany został dodatkowo do wszechstronnego monitoringu parametrów ścieków. Wbudowana kompaktowa lodówka ze specjalnym systemem kontroli temperatury próbki zapewnia przechowywanie prób w temperaturze <4oC przez cały cykl poboru prób. System oszczędzania energii (tryb STANDBY) umożliwia włączenie chłodzenia dopiero po pobraniu pierwszej próby. Dzięki zastosowaniu akumulatora o dużej pojemności oraz elektronicznej kontroli temperatury, samplery Isco mogą pracować w terenie przez okres powyżej 7 dni.

Wszystkie automaty do poboru firmy Teledyne Isco wyposażone są w odporną na korozję, wysokowydajną pompę perystaltyczną o max. wysokości podnoszenia do 8,5m, zapewniającą prędkość przepływu próbki w linii ssącej powyżej 0,5m/s. Linia ssąca jest przedmuchiwana każdorazowo przed i poborze oraz przepłukiwana w trybie automatycznym. Ultradźwiękowy, bezkontaktowy czujnik detekcji cieczy gwarantuje wysoką powtarzalność poboru na poziomie ±5% oraz brak wrażliwości na zmienne przewodnictwo pobieranej cieczy.

Ponadto, zaawansowana elektronika umożliwia programowanie pracy urządzenia: z opóźnieniem czasowym, proporcjonalnie do przepływu (wymagany jest przepływomierz modułowy serii 700 lub przepływomierz zewnętrzny), w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego lub przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości monitorowanych parametrów (model Avalanche). Niezależnie od aktualnego programu, możliwe jest także ręczne sterowanie pobieraniem prób (z pulpitu sterowniczego).

Wszystkie samplery firmy Teledyne Isco posiadają stopień szczelności kontrolera IP 67!

Zastosowanie:

 • inspekcyjny pobór prób
 • monitoring wlotów i wylotów oczyszczalni ścieków
 • monitoring wód powierzchniowych
 • monitoring sieci kanalizacyjnych

Zalety:

 • pobór prób zgodny z wytycznymi normy ISO 5667/10 oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz Ministra Infrastruktury
  1. przechowywanie prób w ciemności w temperaturze od 0 do 4ºC podczas całego cyklu poboru prób
  2. pobór prób średniodobowych proporcjonalnie do przepływu (sygnał z wewnętrznego modułu pomiarowego serii 700 lub z przepływomierza zewnętrznego)
  3. ciągły pomiar oraz rejestracja pH i temperatury w próbach chwilowych
  4. prędkość poboru prób od punktu poboru do butelki >0,5m/s
  5. średnica wewnętrzna linii poboru prób od punktu poboru do butelki >9,0mm
 • wbudowana kompaktowa lodówka, agregatowy system chłodzenia
 • system oszczędnego zużycia baterii w trybie STANDBY
 • pobór powtarzalnych, reprezentatywnych prób wody i ścieków
 • pięć trybów poboru prób: proporcjonalny do przepływu: stała objętość-zmienny czas / stały czas-zmienna objętość, proporcjonalny do czasu, zdarzeniowy: przy przekroczeniu któregoś z zadanych parametrów lub po otrzymaniu sygnału z innego urządzenia, ręczny: pobranie prób niezależnie od ustawionego programu, losowy
 • możliwość poboru prób we współpracy z urządzeniem zewnętrznym np.: przepływomierzem – pobór prób proporcjonalny do przepływu, pH-metrem, konduktometrem, itd. – pobór zdarzeniowy po przekroczeniu zadanych parametrów
 • bogate oprogramowanie umożliwiające pobór prób zgodnie z wymaganiami użytkownika (do 5 niezależnych programów próbkowania)
 • stopień szczelności kontrolera IP67
 • możliwość zorganizowania stacji monitoringu wody i ścieków
 • obudowa z tworzywa typu ABS – odporna na działanie promieni UV oraz korozję
 • niezawodna wysokowydajna pompa perystaltyczna (wysokość podnoszenia 8,5m)
 • łatwa obsługa urządzeń
 • możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe moduły serii 700 i sondy pomiarowe SDI12
 • ciągły pomiar i rejestracja temperatury komory przechowywania prób
 • menu w języku polskim

Opcje dodatkowe aparatu Avalanche:

 • pH i temperatury (701),
 • przepływu ścieków (750, 710, 720, 730),
 • pomiar do 16 parametrów fizyko-chemicznych (np. pH, temperatura, tlen rozpuszczony, konduktywność itp.) za pomocą wieloparametrowych sond pomiarowych SDI12
 • pomiar wysokości opadu (deszczomierz) – możliwość próbkowania wód burzowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Przewoźne, przenośne automaty do poboru prób wody i ścieków AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO