Przenośne automaty do poboru prób ścieków i wód powierzchniowych GLS / 3700 / 6712 firmy TELEDYNE ISCO

Przewoźne automaty do poboru prób firmy Teledyne Isco to najnowszej generacji urządzenia łączące w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplerów przenośnych z systemem przechowywania zebranych prób w temperaturze poniżej 4ºC. Połączenie to zapewnia pobór prób ścieków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Przewoźne automaty do poboru prób firmy Teledyne Isco to najnowszej generacji urządzenia łączące w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplerów przenośnych z systemem przechowywania zebranych prób w temperaturze poniżej 4ºC. Połączenie to zapewnia pobór prób ścieków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Model Glacier przeznaczony jest do podstawowych zastosowań, w których istotne jest pobranie próby zbiorczej proporcjonalnie do czasu lub przepływu. Z urządzeniem można skonfigurować butelkę o objętości 10 lub 20l. Wbudowana kompaktowa lodówka ze specjalnym systemem kontroli temperatury próbki zapewnia przechowywanie prób w temperaturze <4oC przez cały cykl poboru prób.

Dzięki zastosowaniu akumulatora o dużej pojemności oraz elektronicznej kontroli temperatury, samplery Isco mogą pracować w terenie przez okres powyżej 7dni.

Automat wyposażony jest w odporną na korozję, wysokowydajną pompę perystaltyczną o max. wysokości podnoszenia do 7,9m, zapewniającą prędkość przepływu próbki w linii ssącej powyżej 0,5m/s. Linia ssąca jest przedmuchiwana każdorazowo przed i po poborze oraz przepłukiwana w trybie ręcznym. Ultradźwiękowy, bezkontaktowy czujnik detekcji cieczy (patent US #5,125,801) gwarantuje wysoką powtarzalność poboru na poziomie ±5% oraz brak wrażliwości na zmienne przewodnictwo pobieranej cieczy.

Zaawansowana elektronika umożliwia programowanie pracy urządzenia: z opóźnieniem czasowym, proporcjonalnie do czasu, przepływu (wymagany jest przepływomierz zewnętrzny), w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego. Niezależnie od aktualnego programu, możliwe jest także ręczne sterowanie pobieraniem prób (z pulpitu sterowniczego).

Urządzenie wyświetla oraz zapisuje temperaturę komory chłodzenia w czasie całego cyklu poboru. Istnieje moiżliwość importowania do komputera historii poboru wraz z rejestrem temperatury przy użyciu oprogramowania Samplink.

Wszystkie samplery firmy Teledyne Isco posiadają stopień szczelności obudowy IP 67!

ZASTOSOWANIE:

 • Monitoring sieci kanalizacyjnych
 • Monitoring procesów przemysłowych
 • Monitoring wód powierzchniowych
 • Obserwacja opadów burzowych

ZALETY:

 • pobór powtarzalnych, reprezentatywnych prób wody i ścieków; niezawodność i precyzja poboru próbki
 • pięć trybów poboru prób: proporcjonalny do przepływu, proporcjonalny do czasu, zdarzeniowy: przy przekroczeniu któregoś z zadanych parametrów lub po otrzymaniu sygnału z innego urządzenia, ręczny: pobranie prób niezależnie od ustawionego programu, losowy
 • pobór prób średniodobowych proporcjonalnie do przepływu (sygnał z urządzenia zewnętrznego lub przepływomierza 750, możliwość ciągłego pomiaru oraz rejestracji pH i temperatury prób chwilowych (moduł 701)
 • możliwość poboru prób we współpracy z urządzeniem zewnętrznym np.: przepływomierzem, pH-metrem, konduktometrem, itd; pobór przy przekroczeniu wartości progowych mierzonych parametrów
 • bogate oprogramowanie umożliwiające pobór prób zgodnie z wymaganiami użytkownika (w zależności od typu od 2 do 5 niezależnych programów próbkowania)
 • stopień szczelności kontrolera IP67
 • możliwość monitoringu wód burzowych
 • odporna obudowa z tworzywa typu ABS wzmacnianego włóknem szklanym – odporna na działanie promieni UV oraz korozję
 • niezawodna wysokowydajna pompa perystaltyczna (max. wysokość podnoszenia 7,9 lub 8,5m)
 • łatwa obsługa urządzeń
 • możliwość rozbudowy o opcje dodatkowe (model 6712) w każdym momencie eksploatacji
 • menu w jęz. polskim

SAMPLER

GLS 3700 3710 6712
Compact Full Size Compact Full Size Compact Full Size

Pobór prób w stałych odstępach czasu

Pobór prób w zmiennych odstępach czasu

Pobór prób zależnie od wskazań czujnika poziomu

Pobór prób zależnie od wskazań czujnika przepływu

Pobór prób na podstawie niskich lub wysokich punktów: poziomu, przepływu, ORP, pH, itd.

Blokowanie dostępu do programu za pomocą hasła

Program dwuczęściowy

RS 232

Opcja wyjścia analogowe 0(4) – 20mA

3

Trwałość baterii podtrzymującej pamięć i zegar wewnętrzny

5 lat

Drogi transmisji danych do komputera

RS 232 RS 232 RS 232, modem GSM, modem radiowy, Jednostka Transmisji Danych

Opcje dodatkowe

Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: przepływom, czujnika poziomu, pH-metru, konduktometru itp. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: przepływomierza, czujnika poziomu, pH-metru, konduktometru itp. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: przepływomierza, pH-metru, konduktometru, itd., modemu komunikacji radiowej i GSM
Możliwość podłączenia w każdej chwili eksploatacji modułów pomiarowych serii 700 tj: przepływomierza, pH-metru itp.

OPCJE DODATKOWE MODELI 6712::

Zintegrowane moduły wymienne:

 • pH i temperatury (701),
 • przepływomierzy ścieków (750),
 • wejścia 4 – 20 mA (780)
 • pomiar do 16 parametrów fizyko-chemicznych zintegrowanymi sondami pomiarowymi SDI12
 • pomiar wysokości opadu (deszczomierz) – możliwość próbkowania wód burzowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Przenośne automaty do poboru prób ścieków i wód powierzchniowych GLS / 3700 / 6712 firmy TELEDYNE ISCO

SAMPLER

GLS

3700

3710

6712

 

Compact

Full Size

Compact

Full Size

Compact

Full Size

Wysokość

67,3 cm

70,5 cm

64,1 cm

70,5 cm

73,3 cm

70,1 cm

68,6 cm

Średnica

41,9 cm

45 cm

55,5 cm

45,1 cm

48,9 cm

45,1 cm

50,7 cm

Ciężar

11,1 kg

11,3 kg

16,8 kg

11,3 kg

14,5 kg

14 kg

15 kg

Temperatura pracy

0 – 49ºC

Konfiguracja butelek

1x3,7 l PE, 1x10,
0 l PE, szkło

24x0,5 l PE, 1x10,
0 l PE, szkło

24x1 l PP, 24x0,35 l szkło
1x10,0 l, szkło

1x10,0 l PE, szkło

1x10,0 l PE, szkło
1x15 l PE

24x0,5 l PE
12x0,35l szkło
1x10,0 l PE, szkło

24x1 l PP
24x0,35 l szkło
12x1 l PP
12x0,95 l szkło
8x2,0 l PE
8x2,0 l szkło
4x4,0 l PE, szkło
1x10,0 l PE, szkło
1x15 l PE
1x20,0 l PE, szkło

Chłodzenie

Lód lub wkłady lodówkowe

Zasilanie

12V, akumulator/bateria/zasilacz 230V

Obudowa

Wzmacniane włóknem szklanym tworzywo sztuczne typu ABS, odporne na działanie promieni UV

Stopień szczelności

IP 67 (NEMA 4X, 6)

Pompa

Perystaltyczna, umożliwiająca pobór prób zgodnie z normą ISO 5667/10, system perystaltyczny eliminuje konieczność stosowania pośrednich naczyń kalibracyjnych narażonych na zanieczyszczenie i sprzyjających zanieczyszczaniu kolejnych pobieranych prób

Przedmuchiwanie linii ssącej

Przed- i po każdej próbce

Przepłukiwanie linii ssacej

Tryb manualny przepłukiwania

Tryb automatyczny: ustawialne od 1 do 3 razy przed i po pobraniu próby

Wskaźnik uszkodzenia linii

Linia ssąca

1 –30m z winylu lub teflonu, średnica wewn. 3/8” (0,95cm) – zgodnie z normą ISO 5667/10

Maksymalna wysokość podnoszenia

7,9 m

7,9 m

8,5 m

Ustawialna objętość próby

10 – 9990 ml

Typowa powtarzalność

+/- 5 ml / +/- 5 %

Detektor cieczy

Bezkontaktowy, z kompensacją zmian wysokości podnoszenia, nie wrażliwy na zmiany przewodnictwa pobieranej cieczy

Wielkość próby ustawialna w ml

Ochrona przed przelaniem

Urządzenie nie zaakceptuje objętości próby lub sumy prób, która spowodowałaby przelanie się cieczy z butelek

Automatyczne zakończenie pracy po wypełnieniu programu

Programy próbkowania

2

3

5

Opóźnienie programu

Ustawialny początek próbkowania: czas i data,programowany stan parametrów jak np: pH, poziom, przepływ na podstawie wskazań urządzeń zewnętrznych

Ustawialne (koniec/początek próbkowania): czas i data; programowany stan parametrów jak np.: pH, poziom, przepływ na podstawie wskazań urządzeń zewnętrznych

Ustawialne (koniec/początek próbkowania): czas i data; programowany stan parametrów jak np.: pH, poziom, przepływ na podstawie wskazań urządzeń zewnętrznych lub wewnętrznych modułów

file_download