Oświetlacz światłowodowy

Oświetlacz przeznaczony do pracy z mikroskopami wszystkich marek, do prowadzenia obserwacji w świetle odbitym. Dzięki wysokiej mocy źródła światła oraz wbudowanemu układowi chłodzenia uzyskujemy zimne światło o bardzo dużej intensywności. Światłowodowe ramiona oświetlacza można dowolnie wyginać, precyzyjnie kierując oświetlenie na wybrany fragment obserwowanego obiektu.

Oświetlacz przeznaczony do pracy z mikroskopami wszystkich marek, do prowadzenia obserwacji w świetle odbitym. Dzięki wysokiej mocy źródła światła oraz wbudowanemu układowi chłodzenia uzyskujemy zimne światło o bardzo dużej intensywności. Światłowodowe ramiona oświetlacza można dowolnie wyginać, precyzyjnie kierując oświetlenie na wybrany fragment obserwowanego obiektu.