Mikroskop serii MM100

Mikroskopy metalograficzne typu odwróconego przeznaczone są do obserwacji i badań struktury metali, stopów i minerałów. Badania próbka oświetlona jest z dołu przez obiektyw. Mikroskopy Opta-Tech serii MM-11 dedykowane są do prowadzenia badań w instytutach badawczych, laboratoriach przemysłowych.

Mikroskopy metalograficzne typu odwróconego przeznaczone są do obserwacji i badań struktury metali, stopów i minerałów. Badania próbka oświetlona jest z dołu przez obiektyw. Mikroskopy Opta-Tech serii MM-11 dedykowane są do prowadzenia badań w instytutach badawczych, laboratoriach przemysłowych.