Mikroskop serii LAB 40 FL

Mikroskop fluorescencyjny LAB 40FL jest to mikroskop LAB 40 z modułem Epi-fluorescencji. Wykorzystanie fluorescencji jako sposobu obrazowania stało się nieocenionym narzędziem dla badaczy, zwłaszcza w biologii i medycynie. Mikroskopy z modułem fluorescencyjnym często są używane przy padaniach z dziedziny biologii molekularnej w medycynie.

Mikroskop fluorescencyjny LAB 40FL jest to mikroskop LAB 40 z modułem Epi-fluorescencji. Wykorzystanie fluorescencji jako sposobu obrazowania stało się nieocenionym narzędziem dla badaczy, zwłaszcza w biologii i medycynie. Mikroskopy z modułem fluorescencyjnym często są używane przy padaniach z dziedziny biologii molekularnej w medycynie.