Luminometr SYRIUS firmy Berthold Detection Systems

System idealny do pomiaru luminescencji w pojedynczych próbkach.

System idealny do pomiaru luminescencji w pojedynczych próbkach.

APLIKACJE:

 • Oznaczenia genów reporterowych i podwójnych genów reporterowych
 • Oznaczenia ATP
 • Oznaczenia proliferacji komórek, biomasy, apoptozy
 • Oznaczenia Ca2+
 • Wykrywanie skażenia mykoplazmą w kulturach komórkowych
 • Luminescencja komórkowa
 • Toksyczność środowiskowa i oznaczanie mutageniczności

ZALETY:

 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika
 • Gotowość do pomiarów w podstawowej konfiguracji
 • Możliwość dokonania upgrade‘u
 • Możliwość pracy w trybie wolnostojącym i we współpracy z komputerem
 • Oprogramowanie znacznie ułatwiające pracę
 • Kompaktowe urządzenie o znakomitej czułości
 • Łatwość użycia
 • Rozpoczęcie pomiaru dokonuje się poprzez zasunięcie komory pomiarowej
 • Bliskość próbki od detektora zapewnia najwyższą dokładność pomiaru
 • Możliwość dokupienia dwóch dozowników reagentów (20-300 μl)
 • Krótkie przewody do odczynników (niewielka martwa objętość)

 

Format próbki

Probówki do 12 mm średnicy, do 75 mm długości, probówki Eppendorfa, szalki Petriego 35 mm, probówki scyntylacyjne do 20ml. Dozowanie odczynników za pomocą przewodów o średnicy 12 mm i długości 75 lub 55 mm.

Detektor

Fotopowielacz z katodą bialkaliczną, zakres efektywny 300-600 nm, w trybie zliczania fotonów

Komora pomiarowa

Szuflada w wymiennymi reflektorami i adapterami do próbek

Czułość

>1000 cząsteczek lucyferazy

Zakres dynamiczny

>6 dekad bez wzmacniania sygnału, zapewnia najlepszą liniowość

Drukarka

Termiczna (40 znaków w linii)

Program operacyjny

Obsługa przez trzy klawisze:
- czas pomiaru i opóźnienia w odstępach 0,1 sekundowych
- wynik w RLU/s
- objętość oraz czas dodawania odczynników mogą być regulowane
- możliwość pojedynczego i podwójnego pomiaru
- dostępne 4 protokoły (Raw Data, Single Assay, Dual Assay, Cut-off Assay)
- odejmowanie sygnału tła
- kalkulacja wartości średniej

Interfejs

RS232

Wymiary

25 x 32 x 20 cm

Waga

3,9 kg z dwoma dozownikami

Dozowniki

Kontrolowane mikroprocesorowo pompy mieszkowe. Opcjonalnie możliwość zakupienia 1 lub 2 dozowników

Objętość dozowania

20-300 μl w krokach 10 μl

Precyzja

20μl:±1%; 100 μl:±0,5%; 300μl:±0,1%;

Dokładność

±3 μl

Przewody

z PTFE

file_download