Luminometr mikropłytkowy ORION II firmy Berthold

Ultraczuły, rewolucyjny luminometr mikropłytkowy. Następny krok w wykrywaniu luminescencjiach.

Ultraczuły, rewolucyjny luminometr mikropłytkowy. Następny krok w wykrywaniu luminescencji.

Zastosowanie

 • Oznaczenia genów reporterowych i podwójnych genów reporterowych
 • Oznaczenia ATP
 • Oznaczenia aktywności kinaz
 • Oznaczenia proliferacji komórek, biomasy, apoptozy
 • Oznaczenia Ca2+
 • Wykrywanie skażenia mykoplazmą w kulturach komórkowych
 • Luminescencja komórkowa
 • Toksyczność środowiskowa i oznaczanie mutageniczności

Zalety

 • Zaawansowany detektor zawierający fotopowielacz, zasilacz, optykę pomiarową
 • Wytrząsanie próbki (liniowe, orbitalne i krzyżowe)
 • Opcjonalnie inkubacja próbki (ogrzewanie z góry i z dołu do 50°C)
 • Powierzchnia ze stali nierdzewnej
 • Możliwość zainstalowania do 4 wysokiej jakości dozowników
 • Wszystkie elementy dozowników są bardzo łatwe do wymiany
 • Możliwość napełniania przewodów w wielu krokach, różnymi objętościami
 • Możliwość podłączenia bardzo wielu rodzajów butelek na odczynniki
 • Orion II może „rozrastać się” zgodnie z potrzebami użytkownika (dozowniki, inkubacja)
 • Bardzo zaawansowane, intuicyjne oprogramowanie

 

Format próbki

Mikropłytki 96 miejscowe lub 384 miejscowe

Detektor

Fotopowielacz z katodą bialkaliczną, zakres efektywny 300-600 nm, w trybie zliczania fotonów

Przenikanie

Niższe niż 3 x 10-5

Czułość

10 attomoli ATP

Zakres dynamiczny

6 dekad

Czas pomiaru

0,1-100 s na studzienkę

Droga skanowania

Do wyboru - w rzędach lub kolumnach
Możliwy pomiar w konkretnej studzience, poprzez wybór myszką

Dozowniki

Do 4 na system Orion II
2 w pozycji przed-pomiarowej, 2 w pomiarowej

Dozowanie objętości

10-150 μl na pompkę, w krokach co 1 μl

Droga dozowania

Możliwość dozowania do dwóch sąsiednich studzienek, zarówno przy pomiarze w rzędach jak i w kolumnach.

Przewody

Z PTFE, łatwo wymienialne, minimalna martwa objętość

Wytrząsanie

Liniowe, orbitalne, krzyżowe

Inkubacja próbki

Opcjonalnie: od temperatury otoczenia+5°C, do 42 °C lub 50 °C

Automatyzacja pracy

Kompatybilne ze wszystkimi znanymi urządzeniami do transferu mikropłytek

Interfejs

RS232, USB

Wymiary

385 x 410 x 255 cm

Waga

22kg

Temperatura przechowywania

0-40 C

Temperatura operacyjna

10-30 C

Wilgotność

10-80%

file_download