Luminometry

Urządzenia do pomiaru luminescencji i chemiluminescencji przeznaczone do szerokiego zakresu analiz takich jak: mykoplazmy, analiza ATP, DNA/RNA, genów reporterowych, analiz immunochemicznych. Berthold Detection Systems.

Produkty:

Luminometr SYRIUS firmy Berthold Detection Systems

Luminometr SYRIUS firmy Berthold Detection Systems

System idealny do pomiaru luminescencji w pojedynczych próbkach.

SPRAWDŹ navigate_next

Luminometr FB12 firmy Berthold detection systems

Luminometr FB12 firmy Berthold detection systems

System idealny do pomiaru luminescencji typu świecącego w pojedynczych próbkach.

SPRAWDŹ navigate_next

Luminometr mikropłytkowy ORION II FIRMY Berthold Detection Systems

Luminometr mikropłytkowy ORION II FIRMY Berthold Detection Systems

Ultraczuły, rewolucyjny luminometr mikropłytkowy. Następny krok w wykrywaniu luminescencjiach.

SPRAWDŹ navigate_next