Demineralizatory

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama demineralizatorów mających zastosowanie zarówno w laboratorium jak i przemyśle. Są to urządzenia produkujące wodę spełniającą parametry w odpowiednich stopniach czystości zgodnie z normami: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP.
Demineralizatory do zastosowań laboratoryjnych posiadają wydajność, w zależności od modelu urządzenia, od 2 do 6o dm³/h wody.
Demineralizatory do zastosowań przemysłowych posiadają wydajność 0d 100 – 1000 dm³/h.

Zastosowanie:

  • mogą być stosowane w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, elektronicznym, itp.,
  • produkcja wody o wysokiej czystości chemicznej dla zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych,
  • produkcja wody ultraczystej,
  • źródło wody dla przygotowania odczynników, buforów, roztworów pH, jak również do analiz i syntez chemicznych.