Miernik wieloparametrowy YSI PROFESSIONAL PLUS

Łatwy w użyciu, inteligentny i wytrzymały wieloparametrowy miernik do analiz zarówno w terenie jak i w laboratorium.

Łatwy w użyciu, inteligentny i wytrzymały wieloparametrowy miernik do analiz zarówno w terenie jak i w laboratorium.

APLIKACJE

 • Pomiar w terenie i w laboratorium pH, tlenu, przewodności, temperatury, zasolenia, ORP, amoniaku, azotanów, chlorków, TDS, ciśnienia atmosferycznego

ZALETY:

 • Wymienialna w warunkach polowych elektrody tlenu, pH, ORP, pH/ORP, amoniaku, azotanów i chlorków
 • Wbudowany barometr
 • Wodoszczelny, zgodny z IP 67, nawet w przypadku otwarcia komory z bateriami
 • Podświetlany ekran i klawiatura
 • Wskaźnik poziomu zużycia baterii
 • Automatyczne rozpoznawanie buforów pH – kalibracja nawet 6 – cio punktowa
 • Przypominanie o kalibracji
 • Oprogramowanie w języku polskim
 • Łatwe uaktualnienia oprogramowania przez złącze USB ze strony internetowej producenta
 • Protokół GLP
 • Przechowuje 2 000 zestawów danych, wraz z czasem i datą
 • Gwarancja: 3 lata na miernik, 2 lata na kable, 1 rok na sensory, 6 miesięcy na sensory jonoselektywne
 • Dostępny z kablami 1 m, 4 m, 10 m, 20 m, 30 m
 • Kabel z sensorem tlenu nawet do 100 m
Tlen rozpuszczony (mg/l)
Typ sensora Polarograficzny lub galwaniczny
Zakres 0 to 50 mg/L
Dokładność 0 do 20 mg/L, ±2% odczytu lub 0.2 mg/L, większa z podanych wartości
20 do 50 mg/L, ±6% odczytu
Rozdzielczość 0.1% saturacji
Temperatura
Zakres -5 do70°C
Dokładność ±0.2°C
Rozdzielczość 0.1°C
Konduktywność
Typ sensora 4-elektrodowa sonda konduktometryczna
Zakres 0 do 200 mS/cm
Dokładność ±0.5% odczytu + 0.001 mS/cm; większa z podanych wartości (4m kabel)
≤1% odczytu + 0.001 mS/cm; większa z podanych wartości (20m kabel)
Rozdzielczość 0.001 mS/cm do 0.1 mS/cm (zależny od zakresu)
Zasolenie
Zakres 0 do 70 ppt
Dokładność ±1.0% odczytu lub 0.1 ppt, większa z podanych wartości
Rozdzielczość 0.01 ppt
pH
Typ sensora Elektroda szklana kombinowana
Zakres 0-14 pH
Dokładność ±0.2 pH
Rozdzielczość 0.01 pH
Kalibracja 1, 2, 3, 4, 5, lub 6 – cio punktowa
Potencjał Redox
Typ sensora Spaw platynowy (platinum button)
Zakres -1999 do +1999 mV
Dokładność ±20 mV
Rozdzielczość 0.1 mV
Amoniak
Typ sensora Elektroda jonoselektywna
Zakres 0 do 200 mg/L-N, 0do 30°C
Dokładność ±10% odczytu lub 2mg/ L-N; większa z podanych wartości
Rozdzielczość 0.1 mg/L
Azotany
Typ sensora Elektroda jonoselektywna
Zakres 0 do 200 mg/L-N, 0 do 40°C
Dokładność ±10% odczytu lub 2mg/L-N; większa z podanych wartości
Rozdzielczość 0.1 mg/L
Chlorki
Typ sensora Elektroda jonoselektywna
Zakres 0 do 1000mg/L, 0 do 40°C
Dokładność ±15 % odczytu lub 5mg/L; większa z podanych wartości
Rozdzielczość 0.1 mg/L
TDS
Typ sensora Przeliczane z konduktywności i temperatury
Zakres 0 do 1000mg/L, Stały zakres 0,30 do 1,00
Rozdzielczość 0.001; 0.01; 0.1g/L
Barometr
Zakres 375-825 mm Hg
Dokładność ±3 mm Hg w ±15°C od punktu kalibracji
Rozdzielczość 0.1 mm Hg
Numery katalogowe
605000 Professional Plus

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

60510 1,4,10,20 lub 30 m kabel ISE/temp
60520 1,4,10,20 lub 30 m kabel DO/temp
60530 1,4,10,20 lub 30 m kabel konduktywność/temp
6051010 1,4,10,20 lub 30 m kabel ISE/ISE/temp
6051020 1,4,10,20 lub 30 m kabel ISE/DO/temp
6051030 1,4,10,20 lub 30 m kabel ISE/konduktywność/temp
6052030 1,4,10,20 lub 30 m kabel DO/konduktywność/temp
605107 1m pojedyncze połączenie sondy i kabla do pH/temp
605177 4m pojedyncze połączenie sondy i kabla do pH/temp
605108 1m pojedyncze połączenie sondy i kabla do ORP/temp
605178 4m pojedyncze połączenie sondy i kabla do ORP/temp
605109 1m pojedyncze połączenie sondy i kabla do pH/ORP/temp
605179 4m pojedyncze połączenie sondy i kabla do pH/ORP/temp
605202 Sonda tlenowa galwaniczna
605203 Sonda tlenowa polarograficzna
605780 Sonda BZT samomieszająca
605101 Sonda ORP (ISE)
605103 Sonda pH/ORP kombinowana
605104 Sonda do amoniaku (ISE)
605105 Sonda do chloru (ISE)
605106 Sonda do azotu (ISE)

Tlen rozpuszczony (%)

Typ sensora

Polarograficzny lub galwaniczny

Zakres

0 to 500%

Dokładność

0 to 200% saturacji, ±2% odczytu lub 2% saturacji ; większa z podanych wartości
200 to 500% saturacji, ±6% odczytu

Rozdzielczość

0.1% saturacji

file_download