Mętnościomierz laboratoryjny 2100 AN firmy HACH

Mętnościomierz laboratoryjny 2100 AN firmy HACH

Możliwość wprowadzania dwóch jednostek definiowanych przez użytkownika. Nowoczesne rozwiązania optyczne i elektroniczne. Wbudowana drukarka.

APLIKACJE:

Pomiar mętności w:

  • wodzie
  • ściekach
  • sokach
  • piwie
  • wódkach
  • produktach farmaceutycznych

ZALETY:

  • źródło światła: standardowo filtr 455 nm
  • opcjonalnie możliwość zastosowania filtrów: 410, 500, 560, 610, i 810 nm
  • bezpośredni odczyt w jednostkach NTU, Nephelo, EBC, przepuszczalności %T, Absorbancji i barwy
  • wyjście RS232 do połączenia z zewnętrzną drukarką, rejestratorem danych lub komputerem oraz wyjście rejestratora

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

30397-00

Zestaw 6 filtrów: 410, 500, 560, 610, 810, 860 nm

30363-00

Filtr 410 nm

30367-00

Filtr 500 nm

30371-00

Filtr 560 nm

30373-00

Filtr 610 nm

30376-00

Filtr 810 nm

19999-00

Filtr 860 nm

24895-00

Łaźnia (płuczka) ultradźwiękowa

49502-00

Kabel do komputera DB – 9 do DB – 9

49503-00

Kabel do drukarki CITIZEN DB – 9 do DB – 25

30334-00

Adapter do kuwety, 12 – 13 mm

30335-00

Adapter do kuwety 16 mm

30336-00

Adapter do kuwety 19 mm

13530-01

Sączki membranowe (bez podkładki) 200/opakowanie

23238-10

Krążki do sączenia, 10/opakowanie

2530-00

Sączek bibułowy z włókna szklanego, ilościowy, 47 mm

505-49

Kolba stożkowa 500 ml

47450-02

Automatyczny zestaw kuwety przepływowej 230 V

47449-00

Ręczny zestaw kuwety przepływowej

47451-00

Wysokociśnieniowy zestaw kuwety przepływowej

2100AN

Zasada działania

pomiar nefelometryczny

Tryby konfiguracji

automatyczny lub ręczny wybór zakresu; sygnał uśredniania odczytu wł. lub wył.; ratio wł. lub wył.

Tryby mętności

NTU, EBC (europejska jednostka piwowarska), Nephelo, Abs (absorbancja), %T (transmisja) oraz możliwość wprowadzenia dwóch jednostek użytkownika

Zakresy

NTU: Ratio wł.: 0-10,000 NTU z automat. wyborem zakresu lub 0-0,999; 0-9,99; 0-10,000 NTU przy ręcznym wyborze zakresu Ratio wył.: 0-40,0 NTU
Nephelo: Ratio wł.: 0-9,99; 0-99,9; 0-67 000; 0-10,000 NTU przy ręcznym wyborze zakresu lub Ratio wył.: 0-268 z automat. wyborem zakresu
EBC: Ratio wł. 0-2,450 EBC z automat. wyborem zakresu lub 0 - 0,999; 0-9,99; 0-99,9; 0-2450 EBC przy ręcznym wyborze zakresu Ratio wył.: 0-9,8 EBC
Absorbancja: 0,0A do 0,999A, 0A do 2,00A przy ręcznym wyborze; 0,0A do 0,999A, 1,00A do 3,00A
Transmitancja: Zakres 0,0 to 200%T, rozdzielczość 0,1%T
Barwa (przy 455 nm); Zakres 0 - 500 CU, rozdzielczość: 1 CU

Dokładność

Mętność:
±2 odczytu lub ±0,01 NTU od 0 do 1 000 NTU;
±5 odczytu od 1000 do 4000 NTU;
±10% odczytu od 4000 do 10 000 NTU
Barwa:
±2 CU od 0,30
±5 CU od 0-500
Absorbancja:
+ 0,005A od 0-1A przy 455 nm
%T:
0,12%T od 10 do 100%T przy 455 nm

Powtarzalność

±1% odczytu lub ±0,01 NTU, które wyższe

Kalibracja

Wzorce formazynowe (NTU)

Źródło światła

Lampa wolframowa, filtry

Pojemnik na próbkę

Wys.: 95 mm, średnica: 25 mm

Wejście-wyjście

RS232

Zasilanie

Automatyczne wybieranie 115/230 V ±17% 50/60 Hz

Wymiary

30,5 x 40 x 15,6 cm

Obudowa

poliwęglanowa, wysokoodporna na udar

Gwarancja

2 lata

Numer katalogowy

47001-02

Mętnościomierz 2100AN z filtrem 455 nm i akcesoriami

file_download