Konduktometr laboratoryjny YSI 3100/3200 firmy YSI

Naczynka konduktometryczne z wbudowanymi termistorami umożliwiającymi przeprowadzenie automatycznej kompensacji temperatury. Wszystkie czujniki YSI są skalibrowane zgodnie z rekomendacjami OIML (Międzynarodowej Organizacji Prawnej Metrologii).

Naczynka konduktometryczne z wbudowanymi termistorami umożliwiającymi przeprowadzenie automatycznej kompensacji temperatury. Wszystkie czujniki YSI są skalibrowane zgodnie z rekomendacjami OIML (Międzynarodowej Organizacji Prawnej Metrologii).

ZALETY YSI 3200:

 • Pomiar przewodności, temperatury, oporu, konduktancji, rezystancji, całkowitej zawartości substancji rozpuszczonych i zasolenia w wodzie ultra czystej
 • Technologia RESISTANCE RATIO TECHNOLOGY zapewnia wysoką dokładność pomiarów dla wody ultra czystej
 • Wielopunktowa kalibracja pozwala na przeprowadzenie pomiarów w różnych próbkach używając tego samego naczynka konduktometrycznego
 • Liniowa i nieliniowa kompensacja temperatury

ZALETY YSI 3100:

 • Wysoka dokładność pomiarów dla podstawowej przewodności
 • Wyświetlacz bezpośrednich wyników
 • Regulacja współczynnika temperatury
 • Automatyczna kompensacja temperatury

NACZYNKA KONDUKTOMETRYCZNE :

 • Dokładność lepsza niż 1%
 • Dostarczane są z certyfikatem identyfikacji
 • Możliwość stosowania jako elektroda odniesienia
 • Naczynka mogą być skalibrowane względem standardów NIST; Producent dostarcza również certyfikat kalibracji i identyfikacji
 • Czytelny ekran ciekłokrystaliczny
 • Certyfikat CE
Przewodność Zakres Dokładność Rozdzielczośćv
0 do 49,99 μS/cm1 ±0,50% w całej skali 0,01 μS/cm
0 do 499,9 μS/cm ±0,50% w całej skali 0,1 μS/cm
0 do 4999 μS /cm ±0,50 w całej skali 1 μS/cm
0 do 49,99 mS/cm2 ±0,50% w całej skali 0,01 mS/cm
0 do 499,9 mS/cm3 ±0,50% w całej skali 0,1 mS/cm
1- Bez użycia naczynka K=10 cm-1
2- Wymagane K=10 cm-1 lub 1,0 cm-1
3- Wymagane K=10 cm-1
Zasolenie Zakres Dokładność Rozdzielczość
0 do 80 ppt 2% lub ±0,1 ppt 0,1 ppt
Temperatura Zakres Dokładność Rozdzielczość
-5 do 95°C ±0,1°C + 1 lsd 0,1°C
Kompensacja temperatury Liniowa
Temperatura odniesienia 15 do 25°C
Współczynnik temp. 0 do 4%
Konfiguracja naczynka brak
Pamięć brak
Stała naczynka 0,01; 0,1; 1; 10 cm-1
Kalibracja 1-punktowa
Złącze brak
Alarm & zegar brak
Wyświetlacz LCD
Wejście elektrody 7-pinowe mini DIN
Moc 115,220 V
Certyfikaty UL, CSA, CE

Naczynka z wbudowanym sensorem temperatury

Stała naczynka Całkowita długość [mm] Średnica zewnętrzna [mm] Średnica wewnętrzna komory [mm] Głębokość komory [mm]
YSI 3252 1,0/cm 146 13 10 20
YSI 3253 1,0/cm 178 13 10 51
YSI 3254 1,0/cm 135 19 11 83
YSI 3255 0,1/cm 146 25 21 76
YSI 3256 0,1/cm 159 25 21 52

Naczynka bez wbudowanego sensora temperatury

YSI 3401 1,0/cm 191 25 21 76
YSI 3402 0,1/cm 159 25 21 52
YSI 3403 1,0/cm 178 13 10 51
YSI 3417 1,0/cm 146 13 10 20
YSI 3418 0,1/cm 159 13 10 30
YSI 3440 10/cm 203 13 2 86

Roztwory kalibracyjne

YSI 3161

1,000 µS/cm ±0.50% tolerancji

1,136 l
YSI 3163

10,000 µS/cm ±0.25% tolerancji

1,136 l
YSI 3165

100,000 µS/cm ±0.25% tolerancji

1,136 l
YSI 3167

1,000 µS/cm ±1.0% tolerancji

4,544 l
YSI 3168

10,000 µS/cm ±1.0% tolerancji

4,544 l
YSI 3169

50,000 µS/cm ±1.0% tolerancji

4,544 l

Konduktancja

Zakres

Dokładność

Rozdzielczość

0 do 0,9999 μS

±0,30% w całej skali

0,0001 μS

0,950 do 9,999 μS

±0,20% w całej skali

0,001 μS

9,50 do 99,99 μS

±0,10 w całej skali

0,01 μS

95,0 do 999,9 μS

±0,10% w całej skali

0,1 μS

950 do 9999 μS

±0,10% w całej skali

1 μS

>9,50 do 99,99 mS

±0,10% w całej skali

0,01 mS

95,0 do 999,9 mS

±0,30% w całej skali

0,1 mS

0,95 do 3,00 S

±1.0% w całej skali

0,01 S

Rezystancja

Zakres

Dokładność

Rozdzielczość

0 do 9,999

±0,2% w całej skali

0,001

0 do 99,99

±0,1% w całej skali

0,01

0 do 999,9

±0,1% w całej skali

0,1

0 do 9,999 k

±0,1% w całej skali

0,001 k

0 do 99,99 k

±0,1% w całej skali

0,01 k

100,0 do 999,9 k

±0,2% w całej skali

0,1 k

1,00 do 9,99 M

±0,5% w całej skali

0,01 M

10,0 do 29,9 M

≤1% w całej skali

0,1 M

Zasolenie

Zakres

Dokładność

Rozdzielczość

0 do 80 ppt

±0,1 ppt

0,1 ppt

Temperatura

Zakres

Dokładność

Rozdzielczość

-5°C do +100°C

±0,1°C

0,01°C

TDS

Zakres

Dokładność

Rozdzielczość

0 do 19,999 mg/L

±0,50%

1 mg/L

Kompensacja temperatury

Metoda

Liniowa, nieliniowa

Temperatura odniesienia

0 do 100°C

Współczynnik temp.

0 do 10%, nieliniowy

Konfiguracja naczynka

6 konfiguracji

Pamięć

100 pomiarów

Stała naczynka

0,001 do 100 cm-1

Kalibracja

5-punktowa

Złącze

RS-232

Alarm & zegar

Tak<

Wyświetlacz

Graficzny LCD

Wejście elektrody

7-pinowe mini DIN

Moc

115,220 V

Certyfikaty

UL, CSA, CE

file_download