Automatyczny ekstraktor SER 158 FIRMY VELP

W pełni automatyczny ekstraktor 3- i 6-miejsowy.

W pełni automatyczny ekstraktor 3- i 6-miejsowy.

APLIKACJE:

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa ciał stałych, takich jak:

 • żywność
 • pasze
 • detergenty
 • farmaceutyki
 • gleba
 • tkaniny
 • preparaty plastikowe

ZALETY:

 • w pełni automatyczny proces ekstrakcji
 • włączanie całego procesu jednym przyciskiem
 • automatyczne wyłączanie urządzenia po zakończeniu ekstrakcji umożliwia bezobsługową pracę urządzenia w trybie 24/7
 • automatyczne dozowanie rozpuszczalnika skraca czas ekspozycji użytkownika na stosowany rozpuszczalnik
 • zwiększona wydajność urządzenia – możliwość obsługi do 4 jednostek za pomocą jednego kontrolera
 • obniżone zużycie rozpuszczalnika – odzysk > 90%