Wzorce barwy

Do naszych urządzeń posiadamy w sprzedaży certyfikowane, płynne roztwory wzorcowe w skalach:
AOCS-Tintometer, ASTM, Gardnera,
Lovibond RYBN, Saybolt, Pt-Co/HAZEN/APHA

Do naszych urządzeń posiadamy w sprzedaży certyfikowane, płynne roztwory wzorcowe w skalach:

AOCS-Tintometer

ASTM

Gardnera

Lovibond RYBN

Saybolt

Pt-Co/HAZEN/APHA