Komparator 3000 firmy Lovibond Tintometer

Trójsekcyjny komparator 3000 do wizualnej klasyfikacji barwy za pomocą szklanych wzorców barwnych.

Trójsekcyjny Komparator 3000 do wizualnej klasyfikacji barwy za pomocą szklanych wzorców barwnych.

Zalety:

  • Trójsekcyjne urządzenie przeznaczone do wizualnej klasyfikacji barwy próbki
  • Zaletą pomiaru w komparatorze trójsekcyjnym jest to, że próbka jest porównywana jednocześnie z dwoma wzorcami ze skal barwnych umożliwiając tym samym lepsze dopasowanie barw
  • Możliwość łatwej oceny, czy próbka mieści się w zakresie tolerancji dla barwy – w przypadku szybkich oznaczeń dwa wzorce barwne z dysków można ustawić jako wartości graniczne
  • Wersje Komparatora 3000 dostępne są dla skal barwnych Gardnera, FAC, US Naval Stores Rosin
  • Każdy Komparator 3000 dostarczany jest z dwoma szklanymi dyskami barwnymi, które mają wbudowane szklane wzorce barwne
  • W każdym urządzeniu żarówka halogenowo-wolframowa skorygowana jest w odniesieniu do wzorca oświetlenia CIE iluminat C, co gwarantuje stałe warunki oświetlenia
  • Pomiar próbki odbywa się w przezroczystych szklanych kuwetach lub kuwetach Rosi.

Wersja

Skala barwna

Zakres

Długość drogi optycznej

AF228

Gardner colour

1-18

10 mm

AF229

FAC colour

1-45

10 mm

AF670

Rosin, US Naval Stores

XC - D

7/8”

file_download