Analizator azotu metodą Dumas’a NDA 701 firmy Velp

Analizator NDA 701 to innowacyjne rozwiązanie firmy VELP w zakresie oznaczania azotu i białek, przy wykorzystaniu metody DUMAS’a (analizy spaleniowej). Zapewnia doskonałą dokładność zarówno dla próbek stałych i ciekłych. Analizator NDA 701 jest nowym rozwiązaniem technicznym. Urządzenie jest przystosowane do pracy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Analizator NDA 701 to innowacyjne rozwiązanie firmy VELP w zakresie oznaczania azotu i białek, przy wykorzystaniu metody DUMAS‘a (analizy spaleniowej). Zapewnia doskonałą dokładność zarówno dla próbek stałych i ciekłych. Umożliwia przeprowadzanie wyjątkowo dokładnych analiz o bardzo niskim zakresie oznaczalności (0,003 mg N) i z wyjątkową powtarzalnością. Niskie odchylenie standardowe względne gwarantuje pewność wyników analiz, wysoką powtarzalność i jakość wyników. W metodzie DUMAS próbka zamknięta w kapsułce jest spalana w wysokiej temperaturze w obecności katalizatora w kontrolowanej atmosferze tlenu. Produkty spalania: CO2, H2O, NOx, przechodzą przez piec redukcyjny, gdzie NOx są redukowane do N2. H2O i CO2 są odseparowywane, a azot cząsteczkowy jest mierzony w detektorze termokonduktanycjnym (TCD). Cała procedura zajmuje od 3-4 minut. W celu zmaksymalizowania dokładności wyników analiz, próbki należy poddać odpowiedniej homogenizacji.

Zastosowanie:

 • Przemysł spożywczy, produkcja pasz i napojów: kasze, produkty mleczne, mięso, ryby, karma dla zwierząt, żywność dla niemowląt, napoje, itd.
 • Ochrona środowiska, rolnictwo: produkty organiczne, gleby, woda
 • Przemysł farmaceutyczny i chemiczny: plastiki, oleje, produkty ropopochodne, itd.

Zalety:

 • W pełni zautomatyzowany: bezobsługowy, niewymagający specjalistycznego przygotowania użytkownika
 • Elastyczny i wszechstronny: odpowiedni dla każdego rodzaju próbek
 • Wysokowydajny: utrzymujący parametry
 • Umiarkowany koszt eksploatacji
 • Dzięki zastosowaniu technologii TEMS urządzenie oszczędza:
  Czas (TIME)  – wyjątkowo szybka analiza w ciągu 3-4 minut
  Energię (ENERGY)  – niski pobór energii dzięki doskonałej konstrukcji
  Koszt (MONEY) – niski koszt pojedynczej analizy, niskie zużycie gazu i odczynników (LoGasTM i DriStepTM)
  Powierzchnię (SPACE) – wykonywanie całej analizy przy pomocy jednego, małego urządzeń
 • Urządzenie jest przystosowane do pracy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
 • Wymaga minimum zabiegów konserwacyjnych, pracuje bezpiecznie bez stosowania niebezpiecznych odczynników
 • Zoptymalizowany czas zużycia elementów wymiennych w połączeniu z krótkim czasem potrzebnym na ich wymianę zwiększa korzyści ze stosowania tego rewolucyjnego urządzenia
 • Oprogramowanie zapewniającym wizualizację najważniejszych informacji
 • Autosampler mieszczący do 30 próbek (z możliwością rozbudowy do 116) zarówno dla próbek stałych jak i ciekłych, umieszczanych w cienkich kapsułkach z folii cynowej
 • Urządzenie dostarczane jest z zapasem materiałów eksploatacyjnych gotowych do natychmiastowego użycia, wystarczających na 400 analiz.

Metoda analizy

DUMAS/Spalanie

Detektor

Innowacyjny, samokalibrujący się detektor TCD

Masa próbki

do 1 g

Autosampler

30 - 116 próbek

Powtarzalność

<0,5% dla wzorca EDTA ok. 100 mg (9,57%)

Odzysk

> 99,5%

Zakres pomiaru

0,1-200 mg N

Dolna granica oznaczalności

0,003 mg N

Temperatura spalania

1030 oC / 1886 oF

Klasa czystości helu (He)

5,0 (99,999%)

Klasa czystości tlenu (O2)

5,0 (99,999%)

Klasa czystości sprężonego powietrza lub azotu (N2)

2.6 (99,6%) (bez wody i oleju)

Ciśnienie helu (He)

3 Bary

Ciśnienie tlenu (O2)

3 Bary

Ciśnienie sprężonego powietrza
lub azotu (N2)

4 Bary

Interfejsy

USB, RS232

Pobór Mocy

1400W

Zasilanie

230 V / 50/60 Hz

Masa

60 kg

Wymiary

655 x 510 x 410 mm (655 x 685 x 410 mm z autosamplerem)

Numer katalogowy

F30800070

Analizator azotu NDA 701 DUMAS

file_download