Analizator azotu NDA 701 DUMAS firmy VELP

Analizator NDA 701 to innowacyjne rozwiązanie firmy VELP w zakresie oznaczania azotu i białek, przy wykorzystaniu metody DUMAS’a (analizy spaleniowej). Zapewnia doskonałą dokładność zarówno dla próbek stałych i ciekłych. Analizator NDA 701 jest nowym rozwiązaniem technicznym. Urządzenie jest przystosowane do pracy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Analizator NDA 701 to innowacyjne rozwiązanie firmy VELP w zakresie oznaczania azotu i białek, przy wykorzystaniu metody DUMAS‘a (analizy spaleniowej). Zapewnia doskonałą dokładność zarówno dla próbek stałych i ciekłych. Umożliwia przeprowadzanie wyjątkowo dokładnych analiz o bardzo niskim zakresie oznaczalności (0,003 mg N) i z wyjątkową powtarzalnością. Niskie odchylenie standardowe względne gwarantuje pewność wyników analiz, wysoką powtarzalność i jakość wyników.

APLIKACJE:

Pomiar azotu/białka:

 • Przemysł spożywczy, produkcja pasz i napojów: kasze, produkty mleczne, mięso, ryby, karma dla zwierząt, żywność dla niemowląt, napoje, itd.
 • Ochrona środowiska, rolnictwo: produkty organiczne, gleby, woda
 • Przemysł farmaceutyczny i chemiczny: plastiki, oleje, produkty ropopochodne, itd.

ZALETY:

 • W pełni zautomatyzowany: bezobsługowy, niewymagający specjalistycznego przygotowania użytkownika
 • Elastyczny i wszechstronny: odpowiedni dla każdego rodzaju próbek
 • Wysokowydajny: utrzymujący parametry
 • Umiarkowany koszt eksploatacji
 • Dzięki zastosowaniu technologii TEMS urządzenie oszczędza:
  Czas (TIME)  – wyjątkowo szybka analiza w ciągu 3-4 minut
  Energię (ENERGY)  – niski pobór energii dzięki doskonałej konstrukcji
  Koszt (MONEY) – niski koszt pojedynczej analizy, niskie zużycie gazu i odczynników (LoGasTM i DriStepTM)
  Powierzchnię (SPACE) – wykonywanie całej analizy przy pomocy jednego, małego urządzen

Analizator NDA 701 jest nowym rozwiązaniem technicznym. Urządzenie jest przystosowane do pracy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Wymaga minimum zabiegów konserwacyjnych, pracuje bezpiecznie bez stosowania niebezpiecznych odczynników. Zoptymalizowany czas zużycia elementów wymiennych w połączeniu z krótkim czasem potrzebnym na ich wymianę zwiększa korzyści ze stosowania tego rewolucyjnego urządzenia. Analizator NDA 701 Praca Analizatora NDA 701 sterowana jest oprogramowaniem zapewniającym wizualizację najważniejszych informacji. Urządzenie zawiera Autosampler mieszczący do 30 próbek (z możliwością rozbudowy do 116) zarówno dla próbek stałych jak i ciekłych, umieszczanych w cienkich kapsułkach z folii cynowej. Urządzenie dostarczane jest z zapasem materiałów eksploatacyjnych gotowych do natychmiastowego użycia, wystarczających na 400 analiz. W metodzie DUMAS próbka zamknięta w kapsułce jest spalana w wysokiej temperaturze w obecności katalizatora w kontrolowanej atmosferze tlenu. Produkty spalania: CO2, H2O, NOx, przechodzą przez piec redukcyjny, gdzie NOx są redukowane do N2. H2O i CO2 są odseparowywane, a azot cząsteczkowy jest mierzony w detektorze termokonduktanycjnym (TCD). Cała procedura zajmuje od 3-4 minut. W celu zmaksymalizowania dokładności wyników analiz, próbki należy poddać odpowiedniej homogenizacji.

Metoda analizy

DUMAS/Spalanie

Detektor

Innowacyjny, samokalibrujący się detektor TCD

Masa próbki

do 1 g

Autosampler

30 - 116 próbek

Powtarzalność

<0,5% dla wzorca EDTA ok. 100 mg (9,57%)

Odzysk

> 99,5%

Zakres pomiaru

0,1-200 mg N

Dolna granica oznaczalności

0,003 mg N

Temperatura spalania

1030 oC / 1886 oF

Klasa czystości helu (He)

5,0 (99,999%)

Klasa czystości tlenu (O2)

5,0 (99,999%)

Klasa czystości sprężonego powietrza lub azotu (N2)

2.6 (99,6%) (bez wody i oleju)

Ciśnienie helu (He)

3 Bary

Ciśnienie tlenu (O2)

3 Bary

Ciśnienie sprężonego powietrza
lub azotu (N2)

4 Bary

Interfejsy

USB, RS232

Pobór Mocy

1400W

Zasilanie

230 V / 50/60 Hz

Masa

60 kg

Wymiary

655 x 510 x 410 mm (655 x 685 x 410 mm z autosamplerem)

Numer katalogowy

F30800070

Analizator azotu NDA 701 DUMAS

file_download