Kolorymetry kieszonkowe II firmy HACH

Kolorymetry kieszonkowe charakteryzują się dużą dokładnością wyników, powtarzalnością i rozdzielczością. Umożliwiają szybki i wygodny pomiar stężenia parametrów fizyko – chemicznych. Z wyjątkiem modeli do oznaczania pH/chloru oraz kobaltu/ niklu – są jednoparametrowe.

Kolorymetry kieszonkowe charakteryzują się dużą dokładnością wyników, powtarzalnością i rozdzielczością. Umożliwiają szybki i wygodny pomiar stężenia parametrów fizyko – chemicznych. Z wyjątkiem modeli do oznaczania pH/chloru oraz kobaltu/ niklu – są jednoparametrowe.

ZASTOSOWANIA:

Oznaczanie stężenia parametrów fizykochemicznych w:

  • wodzie pitnej
  • ściekach
  • wodzie kotłowej
  • wodzie basenowej

ZALETY:

  • niska cena
  • proste w obsłudze
  • wodoodporne
  • idealne do pracy w terenie

PARAMETRY:

Nazwa

Metoda Zakres [mg/l] Ilość testów Nr katalogowy
Alachlor w wodzie Przeciwciała 0,1 – 0,5 ppb ~18 28129-00
Atrazyna Przeciwciała 0,1; 0,5; 3,0 ppb ~18 27635-00
Azot Amonowy Salicylanowa 0,1 – 0,8 100 46700-40
Azot Azotanowy Redukcja kadmem 0,4 – 30,0 100 58700-02
Brom DPD 0,05 – 4,5
0,2 – 10
100
50
58700-01
Chloramina/ Wolny Amoniak Indofenol 0,04 – 4,50 (N)
0 – 1,65 (NH2Cl)
50 58700-14
Chlor, Wolny i Ogólny DPD 0,02 – 2,00 W i O
0,1 – 8,0
100 W i O 58700-00
Chlor, W i O/ pH DPD, rozcieńczeń0,1 – 10,0 Cl2 100 58700-12
Czerwień fenolowa 6,0 – 8,5 pH 100
Chrom VI 1,5 difenylokarbazyd 0,01 – 0,70 100 58700-17
Cynk Zincon 0,02 – 3,00 100 58700-09
Dwutlenek chloru DPD/ Glicyna 0,05 – 5,00 100 58700-51
Fluorki SPADNS 0,1 – 2,001 25 = 50 58700-05
Fosfoniany PhosVer 3 (z lampą UV) 0,2 – 25,0
1 – 125
100 58700-07
PhosVer 3 (bez lampy UV) 0,2 – 25,0
1 – 125
100 58700-53
Fosforany PhosVer 3 0,02 – 3,00 100 58700-06
Glin Aluminon 0,01 – 0,80 100 58700-25
Kobalt/ Nikiel PAN 0,02 – 2,00 (Co) 100 58700-20
Krzemionka WZ Krzemomolibdenianowa 1 – 1.0 100 58700-34
Mangan NZ PAN 0,01 – 0,70 100 58700-18
Mangan WZ Utlenianie nadjodanem 0,2 – 20,0 100 58700-15
Metolachlor w wodzie Przeciwciała 0,5; 2,0 ppb ~18 28134-00
Molibdeniany Kompleksometryczna 0,02 – 3,00
0,1 – 12,0
100 58700-10
Miedź, Wolna Bicynchonian 0,04 – 5,00 100 58700-19
Nikiel/ Kobalt PAN 0,01 – 1.00 (Ni)
0,02 – 2,00 (Co)
100
100
58700-20
Ołów LeadTrak 5 – 150 µg/l 20 58700-21
Ozon Indygo 0,01  0,25
0,01  0,75
25 58700-04
PCB w glebie Przeciwciała 1,5,10,50 ppm ~18 27734-00
PH/ chlor W i O Czerwień fenolowa 6,0  8,5 pH 100 58700-12
DPD, rozcieńczeń 0,1  10,0 Cl2 100
Siarczany Turbidymetryczna 2 – 702 100 58700-29
Tlen rozpuszczony WZ HRDO (AccuVac) 0,2  10,0 50 58700-03
TPH w glebie Przeciwciała 20, 50, 100, 200 ppm ~18 27750-00
TPH w wodzie Przeciwciała 2, 5, 10, 20 ppm ~18 27742-00
Żelazo Ogólne rozp. FerroVer 0,02  5,002 100 58700-22
Żelazo Ogólne rozp. NZ TPTZ 0,01  1,70 100 58700-16
Kolorymetr Generic 420 nm 58700-42
Kolorymetr Generic 450 nm 58700-45
Kolorymetr Generic 476 nm 58700-47
Kolorymetr Generic 500 nm 58700-50
Kolorymetr Generic 528 nm 58700-52
Kolorymetr Generic 550 nm 58700-55
Kolorymetr Generic 580 nm 58700-58
Kolorymetr Generic 600 nm 58700-60
Kolorymetr Generic 655 nm 58700-65

NZ – niski zakres
WZ – wysoki zakres
W i O – wolny i ogólny

1 – większą czułość uzyskuje się używając ampułek AccuVac zamiast odczynnika SPADNS
2 – możliwa jest zmienność próbki

Kolorymetry kieszonkowe II do testów kuwetowych *

Zestaw do azotu amonowego 0,015 – 47,0 NH4-N LCK 303, LCK 304, LCK 305 5953000V.01
Zestaw do cynku 0,2 – 6,0 Zn LCK 350 5953000V.06
Zestaw do chlorków 1,0 – 1 000,0 LCK 311 5953000V.07
Zestaw do chloru 0,05 – 2,0 Cl2/O3 LCK 310 5953000V.02
Zestaw do ChZT 15-300 LCK 314, LCK 614 5953000V.03
Zestaw do ChZT 150-10 000 LCK 114, LCK 014 5953000V.04
Zestaw do formaldehydu 0,5-10 LCK 325 5953000V.08
Zestaw do fosoforanów 0,05-20 PO4-P LCK 349, LCK 348, LCK 350 5953000V.05

*Testy należy zamawiać oddzielnie

Informacje dotyczące zamówień:

Testy kuwetowe:

Azot amonowy
2 – 47 mg/l NH4-N LCK 303
0,015 – 2,0 mg/l NH4-N LCK 304
1 – 12 mg/l NH4-N LCK 305
Cynk
0,2 – 6,0 LCK 360
Chlor (w, og.)
0,05 – 2 mg/l Cl2/O3 LCK 310
Chlorki
1,0 – 1 000 LCK 311
ChZT
15 – 150 mg/l LCK 314
50 – 300 mg/l LCK 614
150 – 1000 mg/l LCK 114
1 000 – 10 000 mg/l LCK 014
Formaldehyd
0,5 – 10 mg/l LCK 325
Fosforany
0,05 – 1,5 mg/l PO4-P LCK 349
0,5 – 5 mg/l PO4-P LCK 348
2 – 20 mg/l PO4-P LCK 350