Przepływomierz profilujący do koryt naturalnych RiverSurveyor S5 firmy SONTEK/YSI

Przepływomierz profilujący RiverSurveyor S5 to najnowszej generacji urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru i rejestracji prędkości, głębokości oraz przepływu wody w naturalnych korytach rzecznych oraz kanałach otwartych. Cechami wyróżniającymi są: zastosowanie 5 wiązkowej głowicy pomiarowej z automatyczną kompensacją rozmiaru komórek pomiarowych, zintegrowany system GPS GGA/VTG lub RTK GPS, bogate możliwości komunikacji oraz obróbki danych.

Przepływomierz profilujący RiverSurveyor S5 to najnowszej generacji urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru i rejestracji prędkości, głębokości oraz przepływu wody w naturalnych korytach rzecznych oraz kanałach otwartych. Cechami wyróżniającymi są: zastosowanie 5 wiązkowej głowicy pomiarowej z automatyczną kompensacją rozmiaru komórek pomiarowych, zintegrowany system GPS GGA/VTG lub RTK GPS, bogate możliwości komunikacji oraz obróbki danych.

Przepływomierz RiverSurveyor S5 został skonstruowany z myślą o pomiarach w płytkich wodach. 5-wiązkowa głowica pomiarowa umożliwia wyznaczanie pionowego rozkładu prędkości oraz przekroju poprzecznego koryta. Pomiar prędkości oparty jest na efekcie Dopplera i realizowany jest za pomocą 4 wiązek wysyłanych pod kątem 25o w czterech kierunkach, natomiast głębokość wraz z przekrojem poprzecznym koryta wyznaczana jest przy pomocy 5-tej wiązki, wysyłanej pionowo. Wszystkie mierzone parametry rejestrowane są w wewnętrznej pamięci urządzenia. Wraz z prędkością oraz głębokością, urządzenie rejestruje w sposób ciągły również przepływ.

Dodatkową cechą sondy pomiarowej jest automatyczna kompensacja rozmiaru komórki pomiarowej, co umożliwia optymalny dobór rozdzielczości pomiarów w zależności od aktualnej głębokości oraz warunków pomiarowych. Dzięki temu nie ma potrzeby zmiany parametrów wejściowych oraz metody pomiarowej podczas pracy urządzenia.

Zastosowanie jednego z trzech opcjonalnych modułów nawigacji satelitarnej GPS o dokładności pozycjonowania do ±3cm (RTK GPS), umożliwia dokładne wyznaczenie przepływu w przypadku występowania zjawiska tzw. „ruchomego dna”.

Wyniki pomiarowe mogą zostać zestawione w formie tabelarycznej oraz graficznej. Poszczególne wektory prędkości wizualizowane są względem układu współrzędnych XYZ, względem położenia wiązek pomiarowych pomiaru prędkości lub, dzięki wbudowanemu kompasowi, względem układu współrzędnych ziemskich ENU (East/North/Up).

Podgląd wyników pomiarowych w trybie on-line możliwe jest drogą bezprzewodową (Bluetooth) poprzez notebook lub telefon komórkowy Motorola Q z zainstalowanym oprogramowaniem RiverSurveyor Live. Przerwanie połączenia z telefonem lub notebookiem w trakcie wykonywania pomiarów nie powoduje utraty danych oraz przerwy w ich rejestracji.

Oprogramowanie RiverSurveyor Live umożliwia wizualizację danych oraz ich szybki export do komputera.

ZALETY:

  • 5-wiązkowa głowica pomiarowa umożliwiająca wyznaczanie profilu prędkości już od głębokości 6cm; pionowa wiązka umożliwia dokładne wyznaczenie przekroju poprzecznego koryta do głębokości 15m;
  • Automatyczna kompensacja rozmiaru komórki pomiarowej oraz zmienna częstotliwość próbkowania (ping), umożliwiają maksymalizację rozdzielczości pomiarów w zależności od aktualnej głębokości oraz warunków pomiarowych;
  • Zastosowanie technologii Side Lobe Supression umożliwia eliminację zakłóceń wynikających z odbicia fali na granicy ośrodków tj. dno, zwierciadło wody itp.
  • Integrowane moduły GPS gwarantują poprawność uzyskanych wyników również w przypadku wystąpienia zjawiska „ruchomego dna” lub roślinności porastającej dno;
  • Wbudowana pamięć eliminuje możliwość utraty danych podczas zerwania połączenia z komputerem lub telefonem w trakcie wykonywania pomiarów;
  • Automatyczna rejestracja przepływu; możliwość ciągłego podglądu wartości przepływu podczas pracy urządzenia;
  • Sonda S5 wyposażona została standardowo w czujnik temperatury, kompas oraz czujnik przechyłu (kompensacja odchylenia łodzi do 200), co umożliwia automatyczną korektę wyników pomiarowych;
  • Urządzenie przeznaczone do prowadzenia pomiarów z łodzi, mostów, brzegów (łódki zdalnie sterowane) lub w sposób bezpośredni przez operatora brodzącego;
  • Możliwość programowania urządzenia S5 oraz rejestracji i podglądu mierzonych parametrów w trybie on-line z poziomu telefonu Motorola Q.

RiverSurveyor M9

Głowica pomiarowa

Przetwornik ultradźwiękowy akustyczny pięciowiązkowy: 4 wiązki 3,0MHz, kąt nachylenia 25o – pomiar prędkości 1 wiązka pionowa, 1,0MHz – pomiar głębokości

Pomiar głębokości

Zakres pomiaru: od 0,2m do 15,0m Rozdzielczość pomiaru głębokości: 0,001m Dokładność pomiaru głębokości: 1%

Profilowanie prędkości (pionowy rozkład prędkości)

W zakresie głębokości: od 0,06m do 5,0m

Pomiar prędkości

Pomiar 3 wektorów prędkości XYZ Zakres pomiaru: od -20m/s do +20m/s Rozdzielczość pomiaru prędkości: 0,001m/s Dokładność pomiaru prędkości: 0,25% zmierzonej wartości; ±0,2cm/s

Rozmiar komórki pomiarowej

Zmienna w zakresie: od 0,02m do 0,5m, kompensowana automatycznie w zależności od głębokości miejsca pomiarowego oraz warunków pomiarowych

Maksymalna liczba komórek pomiarowych

128

Pomiar przepływu

Pomiar przepływu w czasie rzeczywistym; zapis wyników w wewnętrznej pamięci urządzenia Metoda Śledzenia Dna (Bottom-Tracking): od 0,3m do 5,0m Metoda GPS: od 0,3m do 15,0m

Wbudowany czujnik temperatury

Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym, z automatyczną kompensacją Rozdzielczość: ±0,01oC Dokładność: ±0,1oC

Wbudowany kompas oraz czujnik przechyłu

Zakres: 360o Dokładność: ±2o Podziałka: co 1o

Zasilanie

12 - 18VDC Gwarantowany czas ciągłej pracy na jednym zestawie akumulatorów 8h

Wewnętrzna pamięć

8GB

Długo kabla zasilania / komunikacji

Standardowo 10m

Stopień szczelności sondy

IP68

Format wymiany wyników pomiaru

Plik ASCII, prędkość przetwarzania danych do 70Hz

Modem komunikacji bezprzewodowej

Metoda telemetryczna BlueTooth, zasięg 200m dla notebooka z anteną

Opcja GPS

GGA/VTG: dokładność do 1m RTK GPS: dokładność do 0,03m

Dostępne łódki

HydroBoard, Trimaran, w ofercie również łódki zdalnie sterowane

file_download