Laboratoryjne mierniki wieloparametrowe HQD firmy Hach

Seria nowych, laboratoryjnych mierników wieloparametrowych z szeroką ofertą elektrod przeznaczonych dla różnorodnych aplikacji. Modele z 2 kanałami pomiarowymi umożliwiającymi niezależny pomiar wybranych parametrów.

Zaawansowane mierniki laboratoryjne HQD przeznaczone dla specjalistów ds. jakości wody zapewniają stuprocentową pewność pomiarów. Wszystkie mierniki HQD wyposażone są w zaawansowany, choć prosty interfejs użytkownika, który nie wymaga instrukcji obsługi ani szkolenia pracowników. Do mierników HQD podłącza się sondy Intellical, które automatycznie rozpoznają testowane parametry, historię kalibracji i ustawienia metody, aby zminimalizować błędy i czas ustawiania.
Do wyboru są 3 modele, w tym wersje dwuwejściowe HQ440D i jednowejściowe HQ430D. Te mierniki wieloparametrowe oferują doskonałą wszechstronność i nadmiarowość – idealne dla laboratoriów o ograniczonym budżecie.

APLIKACJE:

 • woda
 • ścieki
 • woda przemysłowa
 • kontrola jakości

ZALETY:

 • czytelne, zrozumiałe komunikaty w języku polskim
 • duży wybór elektrod
 • połączenia pomiędzy miernikiem a elektrodami całkowicie bezpieczne i wodoodporne
 • połączenia mogą być kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji
 • czytelny, graficzny wyświetlacz LCD z podświetlaniem oszczędza energię
 • pomiar dwóch parametrów jednocześnie (HQ440d)
 • wyświetlanie wartości pomiaru jednocześnie z dwóch elektrod (HQ440d)
 • czujnik tlenu wykorzystujący technologię LDO

Modele z serii stacjonarnych mierników HQD

Model Parametry Ilość kankałów
HQ411D pH, mV, ORP/Redox, Temperatura 1
HQ430D pH, mV, ISE, ORP/Redox, rozpuszczony tlen, przewodność, TDS, zasolenie, oporność, temperatura 1
HQ440D pH, mV, ISE, ORP/Redox, rozpuszczony tlen, przewodność, TDS, zasolenie, oporność, temperatura 2

 

Wyświetlacz

Podświetlany, graficzny LCD
Równoczesny odczyt danych z dwóch elektrod (tylko HQ440d)

Wyświetlane wartości

pH: pH, mV, temperatura
Przewodność: przewodność, TDS, zasolenie, opór właściwy, temperatura
LDO/LBZT: tlen rozpuszczony, ciśnienie, temperatura
ORP/Redox: mV, temperatura
ISE: stężenie, mV, temperatura

Języki

Polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, duński, holenderski, portugalski, turecki, szwedzki, czeski, rosyjski

Pamięć

500 wyników

Zapisywanie danych

Dane przechowywane wraz z danymi kalibracji

Kompensacja temperatury

Wyłączona, ręczna, automatyczna (w zależności od parametru)

Automatyczne rozpoznawanie buforów

PH: Kodowane kolorem: 4,01; 7,00; 10,01
IUPAC: 1,679; 4,005; 7,000; 10,012; 12,45
DIN: 1,09; 4,65; 9,23
Zestaw buforów użytkownika
Przewodność: wg skali Demal (1D, o.1D, 0.01D)
wg skali Molar (o.1M, o.o1M, o.oo1M)
NaCl (o.o5%; 25 μS/cm; 1000 μS/cm; 18 mS/cm)
wzorzec wody morskiej
zdefiniowane przez użytkownika

Klawiatura

Zewnętrzna klawiatura podłączana za pomocą portu USB

Wyjścia

Wbudowany port USB typu A
Wbudowany port USB typu B

Export danych

Przesyłanie danych na komputer za pośrednictwem portu USB lub pamięci USB

Komunikacja

Bezpośrednio z komputerem za pomocą portu USB

Wymiary

235 x 175 x 86 mm

Waga

850 g

Zasilanie

115/230 V z uniwersalnym zasilaczem
Opcjonalnie/zapasowe: 4 baterie AA

file_download