Mierniki poziomu wody

Rejestratory  przewodności, temperatury, zasolenia i  poziomu wody przeznaczone do charakterystyki warstwy wodonośnej, badania linii brzegowej –  monitoring intruzji wód morskich, poziomy pływów, przypływy, badanie terenów podmokłych, odwadnianie budów i kopalń, monitoring rzek, jezior i zbiorników, zarządzanie opadowymi wodami powierzchniowymi.

Produkty:

Miernik poziomu wody Leveline (Gauge/Abs) firmy Aquaread

Miernik poziomu wody Leveline (Gauge/Abs) firmy Aquaread

LeveLine to urządzenie, które zostało specjalnie zaprojektowane do długoterminowego rejestrowania poziomu wody i temperatury.

SPRAWDŹ navigate_next

Miernik poziomu wody Leveline-Mini firmy Aquaread

Miernik poziomu wody Leveline-Mini firmy Aquaread

LeveLine-Mini to czujnik pomiaru poziomu wody i temperatury, który został specjalnie zaprojektowany w celu zmniejszenia kosztów monitorowania. Jest zbudowany z tytanu i posiada czułe czujniki ciśnienia i temperatury.

SPRAWDŹ navigate_next

Miernik poziomu wody Leveline-Baro firmy Aquaread

Miernik poziomu wody Leveline-Baro firmy Aquaread

LeveLine-BARO jest niezbędnym przyrządem dodatkowym podczas poziomu wody za pomocą miernika LeveLine typu Absolute. Służy do rejestrowania zmian ciśnienia atmosferycznego, które można wykorzystać do kompensacji pomiarów zebranych z wielu rejestratorów absolutnych Leveline.

SPRAWDŹ navigate_next

Miernik poziomu wody Leveline-CTD firmy Aquaread

Miernik poziomu wody Leveline-CTD firmy Aquaread

LeveLine-CTD to urządzenie do pomiaru poziomu wody, temperatury, przewodności i zasolenia, które zostało specjalnie zaprojektowane do długoterminowego rejestrowania poziomu wody. Jest wykonany z tytanu, dzięki czemu nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach wody.

SPRAWDŹ navigate_next

Miernik poziomu wody Leveline-Mini-CTD firmy Aquaread

Miernik poziomu wody Leveline-Mini-CTD firmy Aquaread

LeveLine-Mini-CTD jest tytanowym czujnikiem pomiaru poziomu wody, temperatury, przewodności i zasolenia.

SPRAWDŹ navigate_next