Przepływomierz profilujący SonTek IQ Standard oraz IQ Plus firmy SONTEK / YSI

Przepływomierz SonTek IQ przeznaczony jest  do pomiaru prędkości, głębokości oraz przepływu w kanałach otwartych oraz korytach naturalnych. Zastosowanie 5-wiązkowej głowicy pomiarowej, pracującej w oparciu o najbardziej zaawansowane techniki ultradźwiękowe, umożliwia wyznaczenie profilu prędkości oraz pomiar przepływu już od głębokości 8 cm. Urządzenie przeznaczone jest do stacjonarnych oraz okresowych pomiarów terenowych. SonTek IQ występuje w dwóch wersjach: Standard i Plus.

Przepływomierz SonTek IQ przeznaczony jest  do pomiaru prędkości, głębokości oraz przepływu w kanałach otwartych oraz korytach naturalnych. Zastosowanie 5-wiązkowej głowicy pomiarowej, pracującej w oparciu o najbardziej zaawansowane techniki ultradźwiękowe, umożliwia wyznaczenie profilu prędkości oraz pomiar przepływu już od głębokości 8 cm. Urządzenie przeznaczone jest do stacjonarnych oraz okresowych pomiarów terenowych. SonTek IQ występuje w dwóch wersjach: Standard i Plus.

Przepływomierz IQ umożliwia pomiary przepływu za pomocą 5-wiązkowej sondy pomiarowej instalowanej na dnie. 4 wiązki profilujące, wysyłane pod kątem 25˚ i 60˚, wykorzystywane są do pomiaru poziomej i pionowej składowej prędkości średniej dla przekroju pomiarowego (IQ Standard i Plus) oraz w poszczególnych komórkach pomiarowych  – profil prędkości (IQ Plus). Wiązka pionowa służy do pomiaru głębokości wody, na podstawie której kalkulowane jest pole przekroju koryta. Dodatkowo, głębokość weryfikowana jest za pomocą hydrostatycznego czujnika ciśnienia.
SonTek IQ wraz  z rejestracja prędkości oraz głębokości w pamięci urządzenia, w sposób ciągły automatycznie kalkuluje przepływ.

Przepływomierz IQ jest jedynym stacjonarnym urządzeniem, wykorzystującym do pomiaru prędkości zaawansowane techniki pomiarowe tj.  szeroko i wąskopasmową oraz puls-koherencyjną. Zaimplementowany w urządzeniu system SmartPulseHD umożliwia automatyczny wybór optymalnej metody w zależności od zmieniających się  warunków pomiarowych. Dzięki temu uzyskane wyniki charakteryzują się bardzo wysoką  dokładnością pomiaru prędkości (na poziomie 1%) oraz głębokości (na poziomie 0,1%).
Ocena miejsca pomiarowego oraz jakość uzyskiwanych wyników może być weryfikowana na podstawie zapisywanych w urządzeniu parametrów diagnostycznych (IQ Standard i Plus) oraz zaawansowanych wskaźników tj. siła sygnału oraz  poziom szumów – SNR (IQ Plus).

Dostarczane wraz z urządzeniem intuicyjne oprogramowanie Intelligent Flow umożliwia zdefiniowanie kształtu koryta naturalnego lub kanału za pomocą współrzędnych Y,Z (nawet do 200 pkt.), podgląd on-line mierzonych parametrów oraz szybki export zapisanych wyników do komputera. Ponadto, oprogramowanie jest narzędziem pomocnym podczas analizy mierzonych parametrów (IQ Plus).
Opcjonalnie, z urządzeniem SonTek IQ można zintegrować wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz moduł wyjść analogowych. Istniej również możliwość bezprzewodowej transmisji danych.

ZALETY:

  • Pomiar przepływu już od głębokości 8 cm;
  • 5-wiązkowa głowica pomiarowa umożliwiająca pomiar przepływu, głębokości, prędkości średniej (IQ Standard oraz Plus) oraz prędkości w poszczególnych komórkach pomiarowych (IQ Plus);
  • Pomiar dwóch składowych prędkości: poziomej X oraz pionowej Z;
  • Pomiar prędkości w oparciu o zaawansowane hydroakustyczne techniki pomiarowe – system SmartPulseHD;
  • Funkcja automatycznej kompensacji rozmiaru komórki pomiarowej w zależności od głębokości wody  (IQ Plus);
  • Wbudowana pojemna pamięć 4MB umożliwia zarejestrowanie do 50tys. wyników;
  • Wbudowany czujnik temperatury o wysokiej rozdzielczości umożliwia kompensację wyników pomiarowych względem zmian temperatury wody;
  • Bardzo łatwa i szybka instalacja;
  • Urządzenie przeznaczone do stacjonarnych oraz okresowych pomiarów terenowych.

 

IQ Standard

IQ Plus

Głowica pomiarowa

Przetwornik akustyczny 5-wiązkowy:
4 wiązki do pomiaru poziomej i pionowej składowej prędkości, 3MHz,
(2 pod kątem 25˚od osi poziomej, 2 pod kątem 60˚ od osi poziomej i pionowej)
1 wiązka do pomiaru głębokości , pionowa

Wyznaczanie profilu prędkości

SmartPulseHD Prędkość średnia w zakresie głębokości 0,08 -1,5m

SmartPulseHD Prędkość średnia oraz profilowanie w zakresie głębokości 0,08 - 5m

Ilość komórek pomiarowych

1

Do 100 komórek od 2 do 10cm, Automatyczna kompensacja rozmiaru komórki pomiarowej

Pomiar prędkości

Pomiar 2 składowych prędkości: X- składowa pozioma prędkości, Z- składowa pionowa prędkości
Zakres pomiaru: od -5,0m/s do +5,0m/s
Rozdzielczość pomiaru prędkości: 0,0001m/s

Dokładność pomiaru prędkości

1% odczytu; ±0,5 cm/s

Pomiar głębokości

Zakres pomiaru:
Wiązka pionowa: od 0,05m do 1,5m
Czujnik ciśnienia: do 10m
Rozdzielczość pomiaru głębokości: 0,001m

Zakres pomiaru:
Wiązka pionowa: od 0,05m do 5m
Czujnik ciśnienia: do 10m
Rozdzielczość pomiaru głębokości: ,001m

Dokładność pomiaru głębokości

0,1% odczytu; ±0,3cm

Pomiar przepływu

Pomiar przepływu w czasie rzeczywistym; zapis wyników w wewnętrznej pamięci urządzenia SonTek IQ

Wbudowany czujnik temperatury

Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym, z automatyczną kompensacją
Rozdzielczość: ±0,01˚C
Dokładność: ±0,1 ˚C

Komunikacja

RS-232, SDI-12, Modbus

Wbudowany czujnik przechyłu

± 1˚

Temperatura pracy

Od -5˚C do 60˚C

Wewnętrzna pamięć

4MB

Format wymiany wyników pomiaru

Plik ASCII

Oprogramowanie PC

Programowanie, podgląd i Export wyników

Programowanie, podgląd, export oraz przetwarzanie

Zasilanie

8-15 VDC, Pobór w czasie pracy od 0,5 – 1,0W; Stan uśpienia: < 0,03W

file_download