Przepływomierze i profilomierze do rzek

Oferowane urządzenia wykorzystywane są w badaniach mających na celu pomiar przepływu, wyznaczenie pionowego rozkładu prędkości w danym profilu pomiarowym, wyznaczenie przekroju poprzecznego koryta naturalnego, jak również określenie lokalnych/punktowych prędkości przepływu. Przeznaczone są do pomiaru w naturalnych oraz sztucznych ciekach powierzchniowych.

Produkty:

Miernik hydroakustyczny do pomiaru prędkości punktowej ADV FlowTracker

Miernik hydroakustyczny do pomiaru prędkości punktowej ADV FlowTracker

Urządzenie typu ADV - FlowTracker - służy do wyznaczenia natężenia przepływu w kanałach otwartych oraz naturalnych korytach rzecznych metodą jedno- lub wielopunktowego pomiaru prędkości. Ze względu na zastosowaną puls-koherencyjną technikę pomiaru, FlowTracker zaliczany jest do grupy najdokładniejszych urządzeń pomiarowych.

SPRAWDŹ navigate_next

Przepływomierz profilujący do koryt naturalnych typu ADCP RiverSurveyor M9 firmy SONTEK / YSI

Przepływomierz profilujący do koryt naturalnych typu ADCP RiverSurveyor M9 firmy SONTEK / YSI

Przepływomierz profilujący RiverSurveyor M9 to najnowszej generacji urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru i rejestracji prędkości, głębokości oraz przepływu wody w naturalnych korytach rzecznych oraz kanałach otwartych. Cechami wyróżniającymi są możliwość pomiarów prędkości w zakresie głębokości od 0,06 do 30m z automatyczną kompensacją rozmiaru komórek pomiarowych, zintegrowany systemy GPS GGA/VTG lub RTK GPS, bogate możliwości komunikacji oraz obróbki danych.

SPRAWDŹ navigate_next

Przepływomierz profilujący do koryt naturalnych typu ADCP RiverSurveyor S5 firmy SONTEK / YSI

Przepływomierz profilujący do koryt naturalnych typu ADCP RiverSurveyor S5 firmy SONTEK / YSI

Przepływomierz profilujący RiverSurveyor S5 to najnowszej generacji urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru i rejestracji prędkości, głębokości oraz przepływu wody w naturalnych korytach rzecznych oraz kanałach otwartych. Cechami wyróżniającymi są: zastosowanie 5 wiązkowej głowicy pomiarowej z automatyczną kompensacją rozmiaru komórek pomiarowych, zintegrowany system GPS GGA/VTG lub RTK GPS, bogate możliwości komunikacji oraz obróbki danych.

SPRAWDŹ navigate_next

Przepływomierz profilujący SonTek IQ Standard oraz IQ Plus firmy SONTEK / YSI

Przepływomierz profilujący SonTek IQ Standard oraz IQ Plus firmy SONTEK / YSI

Przepływomierz SonTek IQ przeznaczony jest  do pomiaru prędkości, głębokości oraz przepływu w kanałach otwartych oraz korytach naturalnych. Zastosowanie 5-wiązkowej głowicy pomiarowej, pracującej w oparciu o najbardziej zaawansowane techniki ultradźwiękowe, umożliwia wyznaczenie profilu prędkości oraz pomiar przepływu już od głębokości 8 cm. Urządzenie przeznaczone jest do stacjonarnych oraz okresowych pomiarów terenowych. SonTek IQ występuje w dwóch wersjach: Standard i Plus.

SPRAWDŹ navigate_next

Modułowe przepływomierze ścieków oraz wód powierzchniowych Seria 2100 firmy TELEDYNE ISCO

Modułowe przepływomierze ścieków oraz wód powierzchniowych Seria 2100 firmy TELEDYNE ISCO

Modułowe przepływomierze serii 2100 firmy Teledyne Isco służą do pomiaru i rejestracji przepływów w warunkach bezciśnieniowych: w sieciach kanalizacyjnych, na dopływach i odpływach oczyszczalni ścieków, w kolektorach deszczowych oraz wodach powierzchniowych. Urządzenia wykorzystywane są jako przenośne i stacjonarne. Unikalną cechą przepływomierzy jest ich modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczność konfiguracji poszczególnych modułów tj.: modułów pomiarowych, komunikacyjnych oraz zasilających.

SPRAWDŹ navigate_next

Pomiar natężenia przepływu metodą chemiczną TQ - Tracer  firmy SOMMER

Pomiar natężenia przepływu metodą chemiczną TQ - Tracer firmy SOMMER

Urządzenie TQ-Tracer firmy Sommer służy do szybkiego pomiaru natężenia przepływu z wykorzystaniem metody chemicznej. TQ-Tracer jest rozwiązaniem dla cieków o turbulentnym, burzliwym przepływie.

SPRAWDŹ navigate_next