Filtr, Filtry piaskowe do wody technologicznej

Filtry piaskowe LAKOS typu SSF zostały zaprojektowane dla usuwania zawiesin stałych z cieczy, w szczególności lekkich frakcji i zawiesiny organicznej, poprzez filtrację mechaniczną ciśnieniową na złożach piaskowych. Dzięki specjalnemu rusztowi oraz niskiemu złożu filtracyjnemu stosuje się wysokie prędkości filtracji.

Filtry piaskowe LAKOS typu SSF zostały zaprojektowane dla usuwania zawiesin stałych z cieczy, w szczególności lekkich frakcji i zawiesiny organicznej, poprzez filtrację mechaniczną ciśnieniową na złożach piaskowych. Dzięki specjalnemu rusztowi oraz niskiemu złożu filtracyjnemu stosuje się wysokie prędkości filtracji.