Filtracja wody i cieczy przemysłowych

Separatory zanieczyszczeń (hydrocyklony) i filtry piaskowe o wysokiej efektywności dla różnych cieczy przemysłowych. Systemy filtracji dla chłodni i obiegów chłodzących. Automatyczne filtry sitowe. Filtry workowe.

Produkty:

Automatyczne filtry sitowe -  BERNOULLI

Automatyczne filtry sitowe - BERNOULLI

Przemysłowe filtry BERNOULLI SYSTEM (Szwecja) zostały zaprojektowane dla usuwania zawiesin stałych z cieczy, w szczególności lekkich frakcji i zawiesiny organicznej, poprzez filtrację mechaniczną ciśnieniową sitową.

SPRAWDŹ navigate_next

Filtry odśrodkowe (separatory, hydrocyklony)

Filtry odśrodkowe (separatory, hydrocyklony)

Oferujemy filtry odśrodkowe oraz systemy filtracji o wysokiej efektywności dla różnych cieczy przemysłowych.

SPRAWDŹ navigate_next

Systemy filtracji dla chłodni o przemysłowych obiegów chłodzących

Systemy filtracji dla chłodni o przemysłowych obiegów chłodzących

Oferujemy szeroką gamę systemów filtracji dla chłodni i obiegów firmy LAKOS o wysokiej efektywności.

SPRAWDŹ navigate_next

Filtry piaskowe do wody technologicznej

Filtry piaskowe do wody technologicznej

Oferujemy szeroką gamę filtrów piaskowych do wody technologicznej firmy LAKOS o wysokiej efektywności.

SPRAWDŹ navigate_next