Chloratory i wyposażenie instalacji chlorowych (chlor gazowy Cl2)

opis

Produkty:

GECO C103

GECO C103

The Chlorinator Series Geco is a newly designed vacuum chlorine gas dosing system for direct mounting on a chlorine gas cylinder or on the chlorine gas header line. For Geco C 103/113 the dosing flow includes 5 different grades for dosing capacities up to max. 2 kg/h Cl

SPRAWDŹ navigate_next

System dozowania gazu (chlorator) C111/C113 FIRMY GRUNDFOS-ALLDOS

System dozowania gazu (chlorator) C111/C113 FIRMY GRUNDFOS-ALLDOS

Podciśnieniowy system dozowania gazów C 111 / C 113 firmy ALLDOS do dozowania chloru ( Cl2 ), amoniaku ( NH3 ), dwutlenku siarki ( SO2 ) lub dwutlenku węgla ( CO2) w postaci roztworów wodnych.

SPRAWDŹ navigate_next

Odparowalnik chloru ciekłego RV 171 firmy GRUNDFOS-ALLDOS

Odparowalnik chloru ciekłego RV 171 firmy GRUNDFOS-ALLDOS

Odparowalnik chloru ciekłego RV 171 firmy ALLDOS GRUNDFOS. Odparowalnik chloru ciekłego RV 171 zmienia chlor z fazy ciekłej bezpośrednio w gazową. Proces zachodzi w wielorurowym układzie przepływowym zanurzonym w bezciśnieniowej kąpieli olejowej o temp. ok. 70°C. Temperatura oleju jest utrzymywana na stałym poziomie poprzez zabudowany układ grzałek z termostatem.

SPRAWDŹ navigate_next

System dozowania gazu GS 140 firmy GRUNDFOS-ALLDOS

System dozowania gazu GS 140 firmy GRUNDFOS-ALLDOS

Podciśnieniowy system dozowania gazów GS 140 firmy ALLDOS do dozowania chloru ( Cl2 ). System składa się z regulatora próżni, regulatora dozowania oraz ekonomicznego inżektora wytwarzającego podciśnienie dla zapewnienia właściwych warunków pracy układu.

SPRAWDŹ navigate_next

Odparowalnik chloru RV171

Odparowalnik chloru RV171

ODPAROWALNIKI CHLORU RV171

SPRAWDŹ navigate_next

117 / 146

117 / 146

Vacuum gas dosing systems 117 / 146 for functional, variable and precise dosing of chlorine gas, ammonia, sulphur dioxide and carbon dioxide

SPRAWDŹ navigate_next

Akcesoria instalacji chlorowych

Akcesoria instalacji chlorowych

Akcesoria dodatkowe.

SPRAWDŹ navigate_next

Automatyczny przełącznik ciągów u 186 – 120 firmy GRUNDFOS-ALLDOS

Automatyczny przełącznik ciągów u 186 – 120 firmy GRUNDFOS-ALLDOS

Urządzenie zapewnia nieprzerwany dopływ chloru gazowego do chloratorów poprzez automatyczne przełączanie poboru chloru z ciągu pojemników wyczerpanych na ciąg pojemników pełnych. Składa się z trójdrożnego zaworu kulowego aktualizowanego serwomotorem oraz panelu sterującego.

SPRAWDŹ navigate_next