Deszczomierze, transmisja danych, oprogramowanie:

Oferujemy całą paletę akcesoriów do współpracy z przepływomierzami ścieków w tym; deszczomierze, różne sposoby transmisji danych oraz oprogramowanie umożliwiające obróbkę danych, firmy Teledyne Isco.