Czujnik poziomu wody Level TROLL

Łatwy w użyciu, inteligentny i wytrzymały rejestrator poziomu wody możliwy do zastosowania w każdej aplikacji.

Łatwe  w  użyciu,  inteligentne  i  wytrzymałe  rejestratory  przewodności,  temperatury  i    poziomu  wody  do  zastosowania w każdej aplikacji

APLIKACJE:

Charakterystyka warstwy wodonośnej; badanie linii brzegowej (poziomy pływów, przypływy, badanie terenów podmokłych); odwadnianie budów i kopalń; monitoring rzek, jezior i zbiorników; zarządzanie opadowymi wodami powierzchniowymi.

ZALETY:

 • Lepsza dokładność – dla zagwarantowania lepszej dokładności pomiarów, urządzenie poddano
  obszernej procedurze kalibracji dla ciśnienia i temperatury. Każdy instrument zawiera seryjny
  raport kalibracji
 • Telemetria i SCADA – łatwy dostęp bez konieczności stosowania adapterów lub kłopotliwych
  protokołów dostępu. W standardzie dostępne protokoły MODBUS /RS 485, SDI-12 i 4-20 mA
 • Niski poziom zużycia energii – baterie zapewniają prace na minimum 5 lat lub 2 miliony odczytów.
  Port 8-36 VDC współpracuje z bateriami zewnętrznymi i bateriami zasilanymi energia słoneczna
 • Intuicyjne oprogramowanie –ułatwia zbieranie i zarządzanie danymi
 • Optymalny do badania warstwy wodonośnej – LEVEL TROLL 700
 • Idealny do badania wód podziemnych i wód powierzchniowych – LEVEL TROLL 500
 • Przeznaczony do badania wód czystych i monitoringu przemysłowego – LEVEL TROLL 300

Level TROLL 300

Level TROLL 500

Level TROLL 700

Baro TROLL

Temp. pracy
Temp. przechowywania
Temp. kalibracji

-20-80°C
-40-80°C
-5-50°C

Średnica

2,08 cm

1,83 cm

1,83 cm

1,83 cm

Długość

22,9 cm

21,6 cm

21,6 cm

21,6 cm

Waga

249 g

197 g

197 g

197 g

Materiał

Stal nierdzewna

Tytan

Protokoły

Modbus/RS 485,SDI-12, 4-20 mA

Baterie typ i żywotność

3,6 V, 5 lat lub 2 miliony odczytów

Zewnętrzne zasilanie

8-36 VDC

Pamięć
Ilość wyników
Ilość plików

1 MB
65 000
2

2 MB
130 000
50

4 MB
260 000
50

1 MB
65 000
2

Typ rejestracji

liniowy
szybki liniowy
według zdarzen

liniowy,
szybki liniowy,
liniowy uśredniony,
według zdarzeń,
liniowy krokowy,
logarytmiczny liniowy

liniowy

Maksymalna
częstotliwość rejestracji
wyników i transmisji
przez Modbus

2/sekundę

4/sekundę

1/minute

Maksymalna
częstotliwość rejestracji i
transmisji po interfejsie
SDI-12 i zmianie sygnału
na wyjściu prądowym
4-20 mA

1/sekundę

Zegar czasu
rzeczywistego

Dokładność do 1 sekundy/24-h okres

Typ sensora

Piezorezystywny /
stal nierdzewna

Piezorezystywny / tytan

Zakres pomiarowy wersji
absolut

30 psia: 10,9 m
100 psia: 60,1 m
300 psia: 200,7 m

30 psia: 10,9 m
100 psia: 60,1 m
300 psia: 200,7 m
500 psia: 341,3 m

30 psia: 10,9 m
100 psia: 60,1 m
300 psia: 200,7 m
500 psia: 341,3 m
1000 psia: 703 m

0 do 16,5 psi;
0 do 1,14 bar

Zakres pomiarowy wersji
vented

-

5 psig: 3,5 m
15 psig: 11 m
30 psig: 21 m
100 psig: 70 m
300 psig: 210 m
500 psig: 351 m

-

Cisnienie uszkodzenia

Max. 2 x zakres
rozerwanie 3 x zakres

Podciśnienie /
nadciśnienie powy>ej
16 psi niszczy sensor

Dokładnosc pomiaru
poziomu w 15°

0,1% pełnej skali

± 0,05% Pełnej skali

± 0,05% pełnej skali

±0,1% pełnej skali

Dokładnosc pomiaru
poziomu w pełnym
zakresie

± 0,2% pełnej skali

± 0,1% pełnej skali

± 0,1% pełnej skali

±0,2% pełnej skali

Rozdzielczość

± 0,01% pełnej skali
lub lepsza

± 0,005% pełnej
skali lub lepsza

± 0,005% pełnej skali
lub lepszy

±0,005% pełnej skali lub
lepsza

Jednostki

Cisnienie: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O
Poziom: in, ft, mm, cm, m

Ciśnienie: psi, kPa, bar,
mbar, mmHg, inHg,
cmH2O, inH2O

Sensor temperatury

Dokładność &
rozdzielczość

± 0,1°C; 0,01°C lub lepsza

Jednostki

C lub F

Gwarancja

1 rok

file_download