Chromatografy

Modułowe chromatografy budowane dla określonego przez użytkownika zakresu pomiarowego jak i dedykowane mikro chromatografy dla standardowych zastosowań, chromatografy w wersji EX z certyfikatem ATEX oraz do zabudowy w strefie bezpiecznej, chromatografy do zabudowy w kontenerze lub bezpośrednio na instalacji.

Produkty:

Przemysłowy modułowy chromatograf gazowy MAXUM edycja II

Przemysłowy modułowy chromatograf gazowy MAXUM edycja II

To uniwersalny chromatograf gazowy do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie metod analitycznych. Łączy różne moduły funkcjonalne z wariantową koncepcją pieca i dzięki temu optymalnie rozwiązuje kompleksowe aplikacje. Analizuje skład chemiczny gazów i cieczy na wszystkich fazach procesu produkcyjnego.Certyfikat  ATEX. Do zastosowań procesowych w przemyśle chemicznym, wydobywczym, rafineryjnym, petrochemicznym, farmaceutycznym.

SPRAWDŹ navigate_next

Przemysłowy chromatograf gazowy MICROSAM

Przemysłowy chromatograf gazowy MICROSAM

MicroSam to zminiaturyzowany procesowy chromatograf gazowy w obudowie Ex-d. Dzięki użyciu technologii mikromechanicznej (na bazie krzemu), wszystkie elementy analityczne są skoncentrowane na najmniejszej możliwej przestrzeni. System pozwala na montaż rozproszony bezpośrednio na instalacji procesowej. Chromatograf procesowy do standardowych aplikacji Certyfikat ATEX.

SPRAWDŹ navigate_next

Przemysłowy chromatograf gazowy SITRANS CV

Przemysłowy chromatograf gazowy SITRANS CV

  SITRANS CV wyznacza skład gazu, tj. stężenia molowe węglowodorów od C1 do C6+ oraz N2 i CO2 a także oblicza na podstawie zmierzonego składu: kaloryczność, ciepło spalania, gęstość, liczbę Wobbego, współczynnik ściśliwości oraz inne parametry zgodne z normą ISO 6976. To zminiaturyzowany procesowy chromatograf gazowy w obudowie Ex-d. System pozwala na montaż rozproszony bezpośrednio na instalacji procesowej. Chromatograf procesowy do standardowych aplikacji Certyfikat ATEX.

SPRAWDŹ navigate_next

Chromatografy do monitoringu odorów i kontroli stacji

Chromatografy do monitoringu odorów i kontroli stacji

Systemy stacjonarne do monitorowania odorów i atmosfery w i wokół oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i innych z których może następować emisja siarkowodoru, merkaptanów, amoniaku. Czułość urządzeń przy wykrywaniu merkaptanów na poziomie 1ppb (opcjonalnie nawet na poziomie ppt), zapewnia ścisłą kontrolę i spełnienie wymagań rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.  Rezultaty pomiarów to pozwalają na dokładną analizę składników odorów z rozróżnieniem na poszczególne związki lub w odniesieniu do parametru sumarycznego czyli siarki całkowitej. Automatyczna kalibracja przy pomocy wewnętrznego wzorca oraz powietrze jako gaz nośny to duże zalety systemu znacznie wydłużające jego bezobsługową pracę.

SPRAWDŹ navigate_next

Chromatografy do badania czystości gazów

Chromatografy do badania czystości gazów

Producenci gazów techniczny powinni kontrolowac ilość zanieczyszczeń w gazach, które produkują. Oferujemy chromatografy procesowe do kontroli gazów w poniższych aplikacjach: Czystość gazów w zakresie ppm lub %; Związki siarki w gazach; Zawartość CO i CO2 w zakresie ppb w gazach czystych; Lotne związki organiczne w gazach); CH4/NMTHC w zakresie ppb; Amoniak i aminy; Gazy obojętne (He, Ar, H2, O2, N2, CH4…) na poziomie ppb w różnych mieszaninach gazowych.

SPRAWDŹ navigate_next

Analizatory związków siarki (w tym nawaniaczy) w gazie ziemnym i gazie LPG

Analizatory związków siarki (w tym nawaniaczy) w gazie ziemnym i gazie LPG

Chromatografy do oznaczania ilości związków siarki (siarkowodoru, merkaptanów, nawaniaczy) w gazie ziemnym, a także gazie LPG. Urzadzenia od 30 lat służą na świecie do monitorowania substancji nawaniających (TBM, THT, MES) w gazie przy kontroli poziomu dodatkoów zapachowych do gazu. Analizator stanowi referencyjną metodę pomiaru związków siarki w gazie ziemnym i paliwach gazowych ASTM D7493-08.

SPRAWDŹ navigate_next