Chromatografy

Modułowe chromatografy budowane dla określonego przez użytkownika zakresu pomiarowego jak i dedykowane mikro chromatografy dla standardowych zastosowań, chromatografy w wersji EX z certyfikatem ATEX oraz do zabudowy w strefie bezpiecznej, chromatografy do zabudowy w kontenerze lub bezpośrednio na instalacji.

Produkty:

Przemysłowy modułowy chromatograf gazowy MAXUM edycja II

Przemysłowy modułowy chromatograf gazowy MAXUM edycja II

To uniwersalny chromatograf gazowy do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie metod analitycznych. Łączy różne moduły funkcjonalne z wariantową koncepcją pieca i dzięki temu optymalnie rozwiązuje kompleksowe aplikacje. Analizuje skład chemiczny gazów i cieczy na wszystkich fazach procesu produkcyjnego.Certyfikat  ATEX. Do zastosowań procesowych w przemyśle chemicznym, wydobywczym, rafineryjnym, petrochemicznym, farmaceutycznym.

SPRAWDŹ navigate_next

Chromatografy do monitoringu odorów i kontroli stacji

Chromatografy do monitoringu odorów i kontroli stacji

Systemy stacjonarne do monitorowania odorów i atmosfery w i wokół oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i innych z których może następować emisja siarkowodoru, merkaptanów, amoniaku. Czułość urządzeń przy wykrywaniu merkaptanów na poziomie 1ppb (opcjonalnie nawet na poziomie ppt), zapewnia ścisłą kontrolę i spełnienie wymagań rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.  Rezultaty pomiarów to pozwalają na dokładną analizę składników odorów z rozróżnieniem na poszczególne związki lub w odniesieniu do parametru sumarycznego czyli siarki całkowitej. Automatyczna kalibracja przy pomocy wewnętrznego wzorca oraz powietrze jako gaz nośny to duże zalety systemu znacznie wydłużające jego bezobsługową pracę.

SPRAWDŹ navigate_next

Chromatografy do badania czystości gazów

Chromatografy do badania czystości gazów

Producenci gazów techniczny powinni kontrolowac ilość zanieczyszczeń w gazach, które produkują. Oferujemy chromatografy procesowe do kontroli gazów w poniższych aplikacjach: Czystość gazów w zakresie ppm lub %; Związki siarki w gazach; Zawartość CO i CO2 w zakresie ppb w gazach czystych; Lotne związki organiczne w gazach); CH4/NMTHC w zakresie ppb; Amoniak i aminy; Gazy obojętne (He, Ar, H2, O2, N2, CH4…) na poziomie ppb w różnych mieszaninach gazowych.

SPRAWDŹ navigate_next

Analizatory związków siarki (w tym nawaniaczy) w gazie ziemnym i gazie LPG

Analizatory związków siarki (w tym nawaniaczy) w gazie ziemnym i gazie LPG

Chromatografy do oznaczania ilości związków siarki (siarkowodoru, merkaptanów, nawaniaczy) w gazie ziemnym, a także gazie LPG. Urzadzenia od 30 lat służą na świecie do monitorowania substancji nawaniających (TBM, THT, MES) w gazie przy kontroli poziomu dodatkoów zapachowych do gazu. Analizator stanowi referencyjną metodę pomiaru związków siarki w gazie ziemnym i paliwach gazowych ASTM D7493-08.

SPRAWDŹ navigate_next